Eeli Partanen
Viestit: 1
Liittynyt: 06.12.18 12:07

Suomalaisen kolonialismin historiantutkimus

https://finnishcolonialism.wordpress.com/

Edellä mainittu nettisivu on Turkuun sijoittuneiden tutkijoiden tutkimusryhmän blogi. Tutkimusryhmä on nimeltään finnish colonialism history research group. Blogista käy ilmi, että tutkimusryhmän on tarkoitus haastaa yleinen näkemys, jonka mukaan Suomi on ollut kolonialismin historiassa sivustakatsojan roolissa. Sivulla kerrotaan, että ryhmän tutkijat ovat kiinnostuneet siitä, kuinka koloniaaliset ideat on vastaanotettu Suomessa, ja kuinka niitä on muokattu, lainattu ja haastettu paikallisissa konteksteissa. Tutkimusryhmän jäsenet ovat kaikki Turun Yliopiston tutkijoita. Lisäksi sivulla mainitaan, että ryhmän tarkoitus on muodostaa yhteistyöverkostoja muiden kolonialismista ja imperialismista kiinnostuneiden tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa.

Nettisivuilla on listattu tutkimusryhmän tämän hetkiset tutkijat ja aihepiirit, joihin he keskittyvät tai ovat keskittyneet. Tutkijoiden keskittymisen ja mielenkiinnon kohteet vaihtelevat kartografian historiasta siirtolaisuuden historiaan, sekä eksotisoinnin historiasta Intian representaatioon elokuvissa ja televisiossa. Oletan, että tutkijoiden kohdalla nimetyt aihepiirit ja mielenkiinnon kohteet antavat osviittaa siitä, mihin tutkijat aikovat keskittyä suomalaisen kolonialismin tutkimuksessa. Tästä herääkin kysymys, että onko tutkimusryhmän aikomus tuoda esiin suomalaisen kolonialismin historian merkittävää ja usein unohdettua osa-aluetta - suomalaisten ja Suomen harjoittamaa kolonialismia, joka on kohdistunut Fennoskandian pohjoisosassa eläviin alkuperäisasukkaita saamelaisia kohtaan.

Nettisivujen uutiset ja tapahtumat- osiossa kerrotaan myös tutkimysryhmän aikaisemmin tänä vuonna järjestämästä seminaarista, jossa oli tarkoitus muodostaa edellämainittuja yhteistyöverkostoja, ja kuulla eri näkökulmia teemaan liittyen. Seminaarin puhujalistassa mainitaan myös kaksi tutkijaa, jotka ovat keskittyneet saameilaisten historian ja kulttuurin tutkimiseen. Tämä osoittaa, että tutkimusryhmä ainakin siis tiedostaa Lapin kolonisoinnin, ja saamelaisten kokeman sorron olemassaolon. Pohdin kuitenkin, että onko tutkimusryhmän tarkoitus sisällyttää suomalaisen kolonialismin historiantutkimukseen myös saamelaisten ääni? Ja mikäli tutkimusryhmän tulee tutkimaan myös Lapin kolonisointia tai, niin onko tutkimus saamelaisten itse tekemää? Lisäksi herää kysymys, että onko mahdollista tehdä tutkimusta suomalaisesta kolonialismista tuomatta esiin pohjoisen Fennoskandian alkuperäisasukkaita?

kahannin
Viestit: 105
Liittynyt: 10.01.20 13:36

Re: Suomalaisen kolonialismin historiantutkimus

Eeli Partanen kirjoitti:
06.12.18 12:53
https://finnishcolonialism.wordpress.com/

Edellä mainittu nettisivu on Turkuun sijoittuneiden tutkijoiden tutkimusryhmän blogi. Tutkimusryhmä on nimeltään finnish colonialism history research group. Blogista käy ilmi, että tutkimusryhmän on tarkoitus haastaa yleinen näkemys, jonka mukaan Suomi on ollut kolonialismin historiassa sivustakatsojan roolissa. Sivulla kerrotaan, että ryhmän tutkijat ovat kiinnostuneet siitä, kuinka koloniaaliset ideat on vastaanotettu Suomessa, ja kuinka niitä on muokattu, lainattu ja haastettu paikallisissa konteksteissa. Tutkimusryhmän jäsenet ovat kaikki Turun Yliopiston tutkijoita. Lisäksi sivulla mainitaan, että ryhmän tarkoitus on muodostaa yhteistyöverkostoja muiden kolonialismista ja imperialismista kiinnostuneiden tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa.

Nettisivuilla on listattu tutkimusryhmän tämän hetkiset tutkijat ja aihepiirit, joihin he keskittyvät tai ovat keskittyneet. Tutkijoiden keskittymisen ja mielenkiinnon kohteet vaihtelevat kartografian historiasta siirtolaisuuden historiaan, sekä eksotisoinnin historiasta Intian representaatioon elokuvissa ja televisiossa. Oletan, että tutkijoiden kohdalla nimetyt aihepiirit ja mielenkiinnon kohteet antavat osviittaa siitä, mihin tutkijat aikovat keskittyä suomalaisen kolonialismin tutkimuksessa. Tästä herääkin kysymys, että onko tutkimusryhmän aikomus tuoda esiin suomalaisen kolonialismin historian merkittävää ja usein unohdettua osa-aluetta - suomalaisten ja Suomen harjoittamaa kolonialismia, joka on kohdistunut Fennoskandian pohjoisosassa eläviin alkuperäisasukkaita saamelaisia kohtaan.

Nettisivujen uutiset ja tapahtumat- osiossa kerrotaan myös tutkimysryhmän aikaisemmin tänä vuonna järjestämästä seminaarista, jossa oli tarkoitus muodostaa edellämainittuja yhteistyöverkostoja, ja kuulla eri näkökulmia teemaan liittyen. Seminaarin puhujalistassa mainitaan myös kaksi tutkijaa, jotka ovat keskittyneet saameilaisten historian ja kulttuurin tutkimiseen. Tämä osoittaa, että tutkimusryhmä ainakin siis tiedostaa Lapin kolonisoinnin, ja saamelaisten kokeman sorron olemassaolon. Pohdin kuitenkin, että onko tutkimusryhmän tarkoitus sisällyttää suomalaisen kolonialismin historiantutkimukseen myös saamelaisten ääni? Ja mikäli tutkimusryhmän tulee tutkimaan myös Lapin kolonisointia tai, niin onko tutkimus saamelaisten itse tekemää? Lisäksi herää kysymys, että onko mahdollista tehdä tutkimusta suomalaisesta kolonialismista tuomatta esiin pohjoisen Fennoskandian alkuperäisasukkaita?
Suur-Suomi-aatteen toteuttamiseen pyrkivät toimenpiteet huomioiden voidaan väittää, että Suomi ei ole ollut kolonialismin historiassa täydellinen statisti. Itse asiassa päinvastoin, jopa merkittävä toimija. Saksalaisen divisioonan maihinnousu Suomeen huhtikuussa 1918 (ja itse asiassa jo maaliskuussa Ahvenanmaalle) ja Mannerheimin käskemät ensimmäiset heimosoturihyökkäykset Itä-Karjalaan generoivat vastatoimenpiteenään entente-maiden ja USA:n joukkojen rantautumisen Muurmannin ja Arkangelin alueelle. Pieni Suomi vaikutti korkealla profiililla suurten päättäjien pöydissä heti alusta alkaen.
Heimosodat Suur-Suomen luomiseksi olivat keskeinen osa Suomen kolonialistisia pyrkimyksiä ajanjaksolla 1918 - 1922. Edes Tarton rauha 1920 ei niitä lopettanut. Sen lisäksi vaadittiin vielä vuoden 1922 Rajarauha (https://fi.wikipedia.org/wiki/Rajarauha) ennen kuin hankkeesta (sillä erää) luovuttiin.
Vuodesta 1941 valtaushanke aloitettiin uudelleen ns. Jatkosodassa. Suomen alueen laajentamisen lisäksi tavoitteena oli myös auttaa Saksaa sen pyrkimyksissä tuhota Neuvostoliitto (mitä voidaan myös pitää tyypillisesti kolonialistisena toimintatapana). Toiminta olikin aluksi varsin onnistunutta. Suomi valtasi mm. ns. Aunuksen Karjalan alueen Neuvostoliitolta. Siellä Suomen toimenpiteet olivat (edelleen) tyypillisen kolonialistisia etniseen erotteluun tarkoitettuja keskitysleirejä myöten (https://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri ... li/369215/).

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”