haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri A,C
AGRICOLA


Registeri tämän Laki-kirjan ylitze.

Bokstawit merkitzewät Caaren: nijncuin N. C. Naimisen Caaren. Per. C. Perindö Caaren. M. C. Maan Caaren. Rak. C. Rakennus Caaren. C. C. Cauppa Caaren. Pah. C. Pahategon Caaren. Rang. C. Rangaistus Caaren. U. C. Ulosmittaus Caaren. Ja O. C. Oikeudenkäymisen Caaren. Ensimmäinen numerus merkitze Lugun, ja se toinen §.
Että se, jota perään etzitän, sitä kewiämmästi ylöslöytyä mahdais, nijn on yxi asia erisanoilla ulospandu.

Actori, catzo päällecandaja.
Adeli, catzo wapamies.
Advocati, catzo asianajaja.
Aica, termini: cosca se asia jonga Käskynhaldia on rijtaisexi löytänyt, mahta Tuomarin tykönä edesannettaa, U. C. 2:5.

  jos asianajaja laiminlyö laillisen ajan, O. C. 15:13.
  mingä ajan sisällä cannet tehtämän pitä myydystä maasta maalla, M. C. 4:1. ja caupungisa, M. C. 4:2.
  cosca perindö-maan lunastuxesta päälle-puhe tehtämän pitä, M. C. 5:1.
  yhdesä-asuwainen ja naaburi mahta huonen lunasta, M. C. 7:1.
  cosca isändä mahta lunasta pandixi pannun maan eli huonen, M. C. 9:3. eli irtaimen pandin joca ylöscuulutettu on, C. C. 10:2.
  cosca testamenti pitä Tuomarin edesä ylösnäytettämän, Per. C. 18:1. ja cosca sen päälle-puhuttaman pitä, Per. C. 18:3.
  mingä ajan sisällä wäkisin maattu waimo, mahta sen ylitze candaa, Pah. C. 22:2.
  cosca Käskynhaldian päätöxen ylitze canne tehtämän pitä, U. C. 9:1.
  mingä ajan sisällä walitus sisälle <316> annettaman pitä tuomion erhetyxen ylitze, eli harhailemisesta Oikeudenkäymisesä, O. C. 25:21, 22.
  jos aica sisälle-lange Pyhäpäiwän päälle, O. C. 25:23.
  cuinga laiminlyöty laillinen aica, mahta jällensannettaa, ja uudistus asiasa tapahtua, O. C. 31. aica lailliseen wetoon, catzo weto.
  cosca wedottu asia Lalmannin oikeuten, pitä siellä täytettämän, O. C. 25:1. Raastupa-oikeudesa, O. C. 25:11. Howrätisä, O. C. 25:9.
  cosca rijta-weljet pitä Cuningan tygö sisälle tuleman, O. C. 30:9.
Aidaxia: jos myydän jacamattomasta metzästä, Rak. C. 10:1. eli hacatan muiden tiluxilla, Rak. C. 10:5. eli warastetan, Pah. C. 40:5.
Aita: cuinga pandaman pitä, Rak. C. 5:3. cuinga paljon joca wuosi, Rak. C. 6:4. jos se kiucusta maahan rewitän, Rak. C. 5:8. eli wäkiwallalla, Pah. C. 20:12. jos se taitan asuin-tilain määrinä pidettä, M. C. 12:3.
Alus: jos siellä tapahtu tappo eli lyömä, Pah. C. 20:1.
  jos jocu warasta randaundunesta aluxesta, Pah. C. 42:5.
Ala-tuomari: misä asioisa hänen pitä tuomionsa sisälle-lähettämän, Howrätildä coeteldaa, O. C. 25:5.
Andexi rucoileminen: cosca jocu Tuomaria eli Cuningan Käskynhaldiata solwaise, O. C. 14:7. U. C. 9:4.
  cosca isändä nimitellän, Pah. C. 15:9.
  cosca jocu walhettele toisen päälle, eli wäärän sanoman hänestä julista, Pah. C. 60: 2, 4.
Ando: cuinga maa, huone ja tontti taitan pois annettaa, M. C. 8.
  lahjoista cuin kihla-cumpanit toinentoisellens andawat, N. C. 3:8.
Anecki, catzo immissioni.
Ansaittu maa: cuinga se mahta Maan lain jälken testamenterattaa, Per. C. 17:4. M. C. 8:1.
  cuinga se Caupungin lain jälken tapahtua mahta, Per. C. 17:5.
  miehen ja waimon naimisen-oikeudesta sijnä, N. C. 10: 2, 5.
  ei taida rahalla lunastettaa, M. C. 5:3.
  cosca se ennen awioskäskyä ansaittu on, nijn ei ole sijhen naimisen-oikeutta, N. C. 10:2.
  cosca se pitä pandaman perindö-maan siaan, Per. C. 17:2. M. C. 2:1.
Appellerata, Appellationi, catzo weto.
Appi: catzo wanhemmat.
Armo-lahja: puoli sijtä käykön welan maxoxi, U. C. 7:2.
  sijtä joca otta lahjoja wieralda Herraudelda, Pah. C. 4:6.
Arpa eli arpa-capula: pitä <317> kyläin wälillä juoxeman, cosca metzän culo pääse wallallens; nijn myös jos arpa maahan lasketan, Rak. C. 15:4.
Arrendi, catzo wero ja wuoro.
Arresti, catzo kijnnipitäminen, wangius ja tacawaaricko.
Arwio, arwata: cuinga kijndiä omaisus arwattaman pitä, U. C. 6:1.
  jos sijhen arwioon ei tydytä, U. C. 6:4.
  ylöscuulutettu irtain pantti pitä arwattaman, C. C. 10: 2.
  pandixi-pandu omaisus maalla, ja huone caupungisa, cosca se arwattaman pitä, M. C. 9:3.
  jos pantti arwatan corkiammaxi eli wähemmäxi, cuin welca on, M. C. 9:4.
  jos jocu ei tydy sijhen hindaan cuin sen irtaimen calun päälle pandu on, joca ulosmitatan, U. C. 5:3.
Asia: misä asioisa salittu on pitää asianajaja, O. C. 15:1.
  jos asia erinomattain coske yhtä, nijn mahtawat ne, jotca sijnä owat osalliset, haettaa sijnä Oikeudesa, jonga ala hän tule, O. C. 10:7.
  caicki asiat pitä oikiasa tuomio-istuimesa ylösotettaman, O. C. 10:11.
  ricos-asiat tuomitan siellä, cusa ne tehdyt owat, O. C. 10:21.
  samasa asiasa, eli sijnä cuin sen canssa yhdistetty on, mahta se cuin haastettu on andaa päällecandajan wastan cutzuttaa, O. C. 11:6.
  misä järjestyxesä asiat pitä Kihlacunnan oikeudesa eteenotettaman, O. C. 2:3.
  se asia, jonga Cuningan Käskynhaldia rijtaisexi löytä, pitä wissin ajan sisälle Tuomarin tykönä edesannettaman, U. C. 2:5.
  ricos-asioisa, pitä sen jonga päälle cannetan, tuleman Oikeuden käskyn päälle, wastaman, O. C. 11:10.
  cosca ricos-asioita on luwallinen wetää Cuningan ala, O. C. 30:19.
Asianajaja: cuca sijhen soweljaxi luetan, O. C. 15:2.
  pitä rehellisesti asian ajaman, O. C. 15:10.
  jos hän laiminlyö päämiehens oikeuden, O. C. 15:13.
  jos hän petosta edesäns pitä, O. C. 15:14.
  Cuningan asianajajalla ei ole walda wähetä Cruunun oikeutta sowinnon cautta, O. C. 20:3.
  jos hän wäärinkäyttä Oikeudenkäymistä muiden wahingoxi, O. C. 29:3.
  toimitus-miehistä ja asianajaista, C. C. 18.
Asianomainen: nautitze colmannexen sacoista, O. C. 32:1.
  jos ei hän edesanna suurta ricos-asiaa, Rang. C. 1:1.
  jos jocu otta puhuaxens sijnä asiasa, josa hän ei ole asianomainen, eli asianajaja, O. C. 15:16.
  joisacuisa asioisa ei mahda muu cuin asianomainen päällecanda, Pah. C. 35:6.
Assignationi, catzo osotus-kirja.
Asuja: catzo lampuodi.
Asuin-tilain määristä kyläin wälillä, catzo rajoja ja kiwipyykejä.
Attesti, catzo todistus.
Autio maa: sen päälle mahta lampuodi wapautta nautita, M. C. 16:9.
  cuinga jocainen mahta omansa ylösotta, jos autio-maasa usiammat talot owat, Rak. C. 3.
  se cuin autio-maan nijtun nijttä, ylöspitäkön suden-ridan, Rak. C. 23:4.
Awio: jos weren-yhdistys tule awioskäskystä eli luwattomasta secannuxesta, on naiminen yhtähywin poiskieltty, N. C. 2:9.
  jos jocu macaa awion eli awiottoman weren-langons, Pah. C. 59:1, 3.
Awio lapset: catzo lapsi.
Awio-lijtto: jos waimo sen lupauxen canssa maatan, N. C. 3:10.
  jos nainut macaa naimattoman, awio-lijton alla, Pah. C. 9:2.
Awioskäsky: catzo naiminen.
Awioskäsky: wapamielinen suostuminen pitä sen kijnnittämän, N. C. 1:5.
  ei saa rakettaa ennen cuin mies on täyttänyt 21. ajastaica, ja nainen 15, N. C. 1:6.
  on kieltty, alas ja ylöspäin astuwasa sugusa, N. C. 2:1.
  cuinga se siwu-sugusa myödenannettu on, N. C. 2:2.
  alas ja ylöspäin astuwasa heimolaisudesa, ja siwu-heimolaisudesa, N. C. 2:4, 5.
  toisesa heimolaisudesa, N. C. 2:6.
  on kieltty nijden wällillä, jotca toinentoisens canssa owat huorin tehnet, N. C. 2:11.
  naimisesta wastoin wanhembitten, eli naittajan tahtoa, N. C. 6.
  on waimolle myödenannettu, cosca hänen miehens on. 6. ajastaica pois ollut, N. C. 13:6.
  cuinga se saa pijan awioxens otta, joca hänen maannut on, N. C. 2:10.
  jos awioskäsky estetän, N. C. 6:4.
  jos naiminen estetän, N. C. 7:3.
  cosca se, cuin on awioskäskyn rickonut huoruuden cautta, mahta mennä toiseen naimiseen, N. C. 13:2.
  erosta, wuotehesta ja leiwästä, N. C. 14.
  awioskäskyn erosta, N. C. 13.
  jos waimo maatan awioskäskyn lupauxen alla, N. C. 3:10.
  cuca on kelwotoin awioskäskyyn, N. C. 13:8.
Caali-maa: jos siellä warastetan, Pah. C. 40:5.
Caatuwa tauti: on syy kihlauxen eroon, N. C. 4:2.
Caiwo: jos se ei ole peitetty, ja toinen saa sijnä cuoleman, Pah. C. 29:3.
Cala-wesi: cuinga kyläcunnasa nautitan, Rak. C. 17.
  yhteisistä cala-wesistä, Rak. C. 18. <319> cala-wedestä yhteisyxisä, Rak. C. 18:3.
  culcu-laita ei pidä tukittaman, Rak. C. 17:4.
  cala-wedesä on cullakin osa rajan juoxun ja asuin-tiluxens jälken, M. C. 12:4.
  calan-pyydyxet, jos ne, eli nijstä warastetan, Pah. C. 43:2.
  cuinga calan-pyydyxet pitä rakettaman coskijn, wirtoihin, eli salmijn, Rak. C. 17:2.
  jos calan-pyydyxet ricki hacatan, Pah. C. 20:13.
Calun-eroitus: wapanmiehen pesäsä, sijtä tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
  jos se anotan wapattomasa pesäsä maalla, nijn käy asia Kihlacunnan oikeudesta Howrättijn, O. C. 25:4.
  caupungisa tuomitze Raastupa-oikeus sen ylitze, O. C. 6:2.
  cuinga yxi puoliso mahta eroitta osans pesäsä toisen osasta, N. C. 11:4, 5.
Calun wetäjä: catzo kyytitziä.
Calut: jos nijllä on wirhe, ja myydän, C. C. 1:4.
  jos petollisexi tehdän, C. C. 1:9.
  nijstä, cuin pitä caupungin runsi-miehildä catzottaman, C. C. 1:10.
  eli punnittaman ja mitattaman, C. C. 1:7.
  maan-mies mahta waihetta calua caluun, C. C. 6:3.
  caswosta welaxi otetun calun päälle, C. C. 9:8.
Canne: cosca se tehtämän pitä maan-caupasta maalla, M. C. 4:1. ja caupungisa, M. C. 4:2.
  päällepuhesta maan-saannosa, M. C. 11.
  ehkä mitkä candet cuulutusta wastan tehdän, nijn tapahtu ne cuitengin, M. C. 5:8.
Canne-kirja: cuinga se tehtämän pitä, O. C. 14:5.
  pitä cahdenkertaisesti Howrättijn sisälle annettaman, O. C. 27:6.
Carata toisen päälle: jos se tapahtu tiellä eli cadulla, Pah. C. 21:7.
  jos nijden Käskyläisten päälle caratan, jotca Oikeuden eli Cuningan Käskynhaldian asioita käywät, Pah. C. 18:9.
Carcaa: jos lampuodi ennen määrättyä aicaa pois carca, M. C. 16:7.
  jos welcapää carca welans tähden, C. C. 16:5.
  se cuin carcawan luullan, taita kijnni panda, U. C. 8:1.
  jos tappaja carca, Pah. C. 26.
Carhu: catzo wahingollisia eläwiä.
Carja-coira: catzo coira.
Carjan-laidun: nautitan nijldä, joilla on osa aitamattomasa maasa, Rak. C. 11:1.
Caswo ja wero: sillä on sama oikeus cuin pää-welallakin, C. C. 17:5.
  ei mahda kengän otta eli anda itzellens kirjoittaa suurembata caswoo, cuin cuusi sadan edestä wuodelda, C. C. 9:6.
  taitan pää-welan tygö pandaa, C. C. 9:7.
  caswo pitä oleman maxettuna, ennen cuin pää-welan <320> päälle mitän luetan, C. C. 9:5.
  jos ei caswoo luwattu ole, C. C. 9:10.
  sillä on ulosmittauxesa yhdencaldainen oikeus pää-welan canssa, U. C. 4:13.
  jos caswo, sisälletulo, eli wuoro tacawaarickoon pannan, cuca sen silloin ylöscandaman pitä, U. C. 8:6.
  jos sekä Cruunun että maanisännän werot maxamata on, olcon Cruunulla etu, C. C. 17:6.
  caswo ei lueta edemmäxi cuin sijhen asti, cosca welcapään omaisus tacawaarickoon pandin, C. C. 17:15.
Catto: cuinga monda kyynärätä asuja on welcapää joca wuosi cattaman, Rak. C. 27:3.
  jos wesi käy caton läpitze, cuinga sijtä sacotetan, Rak. C. 27:2.
Catu: yhteinen, jos siellä jongun päälle caratan, Pah. C. 21:7.
  jos jocu cadulla pora eli luihca, Pah. C. 21:8.
Catzelmus: pitä pidettämän, cosca maan-rijta nouse, M. C. 14:1, 2.
  catzelmuxen culutuxesta, M. C. 14:4.
  millä ajalla catzelmuxet tapahtuman pitä, M. C. 14:2.
  jos jombicumbi rijta-weljistä on catzelmuxesta pois, O. C. 12:7.
  tuomio pitä julistettaman siellä, cuin catzeldu on, O. C. 24:8.
  Lalmannin catzelmuxesta, M. C. 14:3.
  Riddari-catzelmuxesta, O. C. 25:10.
  cosca cuollen ruumis catzeldaman pitä, Pah. C. 28:6.
  cuinga haawat pitä catzeldaman, Pah. C. 39:1.
  catzelmuxet maan-rijdoisa pitä tuomio-kirjan sisälle wedettämän, O. C. 2:6.
Catzelmus-miehet: jos he uloscatzowat muuta maata huhta-maaxi cuin säätty on, eli ottawat maxoa waiwastans, Rak. C. 14:3.
Cauppa: Tapuli ja Ylhäisten-caupungein, C. C. 2.
  Joucko ja rihcama-caupasta, C. C. 4.
  wierasten caupasta, C. C. 5. catzo osto.
  Cauppa-kirja, catzo kirja.
Caupan hinda: jos ei se täyten maxeettu ole, nijn on myyjä wacuutettu edustans sijnä cuin myyty on, sijhen asti että laillinen seisomus päälle-tule, M. C. 11:2.
Caupan-yhteys: cuinga se tehtämän, pidettämän, ja ricottaman pitä, C. C. 15.
  sen etu ja oikeus, C. C. 17:2.
  cusa yhteys-cumpaneita etzitän, O. C. 10:6.
Caupungi, Caupungin-oikeus: Caupungisa on Käminärin-oikeus ensimmäinen Tuomio-istuin, O. C. 1:3.
  toinen on Raastupa-oikeus, O. C. 1:4.
  Caupungin-oikeus tuomitze pahategosta, joca caupungin maalla tehdän, O. C. 10:19.
  huonesta ja tontista caupungisa, tuomitcon se Caupungin-oikeus, <321> josa he macawat, O. C. 10:19.
  Tapuli- ja Ylhäisten-caupungein caupasta, C. C. 2.
  joca jongun Caupungin puolesta asian ajanut on, se on weto-rahasta ja tacauxesta wapa, O. C. 25:8.
Cautioni: catzo tacaus.
Caxcampaus: sijtä on erinäns säätty, Pah. C. 24:11.
  wapamiesten ja heidän wertaistens wälillä, sijtä tutki Tuomari paickacunnasa, ja Howrätti tuomitze, O. C. 8:2.
Caxnaiminen, catzo nainut.
Cocominen: jos miehet cocowat itzens yhteen, ja asettawat itzens Cuningan Käskyä wastan, Pah C 6:2 eli warastaman, Pah C. 41:1.
Coira: jos ehdolla tapetan, Rak C. 22:6.
  jos hututetan toisen eläimen päälle, Rak. C. 22:8.
  sijtä coirasta cuin raiwoxi tullut on, Rak. C 22:8.
  jos se cuoletta eli wahingoitta jongun, Pah. C 33 jos coira ihmisten päälle hututetan, Pah. C 33:2.
Colmas mies: jos asia händä eli hänen oikeuttans coske, cuinga hän mahta, rijta-cumpanein rijdan alla, itzens edesandaa, O C. 18 joca on toisen calun halduunsa ottanut, pitä sijtä waarin pitämän, nijncuin omastans, C. C. 12:2 cuinga se mahta ulosannettaa, C C 12:5.
  jos sen päälle culutus tehty on, C C 12:8.
  jos calu tuomitan colmannen miehen taca, cuinga se ulosannetan, C. C. 12:11.
  jos se annetan ulos kieldo wastan, U. C. 8:7.
Contracti: catzo wälipuhet.
Copia: catzo uloskirjoitus.
Corwapuusti: cuinga sen edestä sacotetan, Pah. C. 35:3.
Corgo luwatoin: sixi ei mahda luettaa se woitto cuin tule luwallisesta caupasta, C. C. 9:7, 9.
Corjattu calu, waarasta eli hädästä: jos se warastetan, Pah. C. 42:2.
  jos se ryöwätän, Pah. C. 21:4, 5.
Costaa: jos jocu costaa toiselle tiellä Kirckoon ja Oikeuteen mennesä, Pah. C. 18:1.
  sowitetun ja sacotetun asian päälle, Pah. C. 18:7.
  Tuomarin eli Wircamiehen päälle, Pah. C. 18:8.
Coto-rauhan ricos: cuinga sen edestä sacotetan, Pah. C. 20:4, 10.
Coto-warcaudesta, Pah. C. 42:1.
Cruunu: jos sen rahat hucatan, Pah. C. 45:2.
  sen etu Lampuodin ja Ylöscandomiehen tykönä, C. C. 17:6, 8.
  cosca Cruunulla on osa asiasa, asettacon Käskynhaldia jongun, joca wircans puolesta läsnä on, O. C. 10:16. Luc. 25:5.
Cruunun mercki: jos sijhen caluun itze mielisesti cajotan cuin merkitty on, eli jos Cruunun merki luwattomasti pidetän, U. C. 8:8.
Cruunun-talo: rijdasta heidän wälilläns, O. C. 10:16.
Cruunun-wäylä: ei mahda tukittaa, Rak. C. 17:4.
  pitä oleman colmas osa wedestä, Rak. C. 20:3.
Cruunun-woudi: pitä huoneet catzeleman perindö- ja Cruunun-maalla, Rak. C. 27:1.
  mahta ulosmitata caxikymmendä talaria, tuomion jälken, U. C. 1:3.
  pitä waarin sen ylitze pitämän, että talwi-tie wijtotetan, Rak. C. 25:7.
  pitä sacko-rahat ulosmittaman, O. C. 2:8.
  ja Kihlacunnan Käräjäsä läsnä oleman, O. C. 2:5.
  nijn myös Lalmannin Käräjäsä, O. C. 3:2.
  cusa hänen päällens cannettaman pitä, omantahtoisen päälle-panon tähden, O. C. 10:27. catzo Ylöscandomies.
Cuitata, Cuitti-kirja: sillä pitä näytettämän, että wero on maxettu, M. C. 17:2.
  cuinga welca welcaa wastan cuitatan, U. C. 4:7.
Culcu-laita: catzo cala-wesi.
Culutus Oikeudenkäymisen: cuinga se annetan Cuningan Käskynhaldian tykönä, U. C. 3:1.
  mahta se pitä, joca Eri-käräjätä ano, O. C. 4:2.
  pitä sen maxaman joca asian cadotta, O. C. 21:3.
  cosca sen päälle pitä ylöspano annettaman, eli jos se suusanalla anotan, O. C. 21:1.
  cosca se toinentoistans wastan cuitatan, O. C. 21:4.
  sijtä tuomitan ynnä pää-asian canssa, O. C. 24:3.
  sen edestä pannan tacaus Howrätisä, O. C. 26:1.
  jos jocu on eroittanut sen caiwataxens erittäin, nijn tuomitan sijtä sijnä Oikeudesa joca pää-asian tuominnut on, O. C. 10:12.
Cummin-lahja: sen etu, C. C. 17:2.
Cunniatoin: ei mahda todista, O. C. 17:7.
  jos jocu cunnialda pois-tuomitan, andacon Oikeus sijtä tiedon Cuningan Käskynhaldialle, O. C. 24:13.
Cuningas: jos jocu häpiällisesti puhu Cuningasta wastan, Pah. C. 5:1.
  sijtä, joca tahto Yxiwaldaista hallitusta edesauttaa, Pah. C. 4:8.
  taita särkeä tuomion joca on saanut laillisen woiman, O. C. 31.
  cuinga Cuningas mahta Howrätin tuomion ylitzencatzoa, O. C. 30.
  juonittelemiset ja ricoxet itze Cuningasta wastan, tule Howrätin tuomita, O. C. 8:2.
  jos Cuningasta etzitän nijsä asioisa cuin josacusa tuomio-istuimesa ylösotettaman pitä, O. C. 30:21.
Cuningan Käskynhaldia: catzo Käskynhaldia.
Cuningan rauha: catzo welcapää ja tappaja.
Curitta taita isändä palcollistans, C. C. 14:5.
  jos lapsi curitetan wanhemmildans, nijn että hän cuole, Per. C. 6:5. Pah. C. 30:3.
  lapset pitä wannomisen tähden curitettaman, Pah. C. 3:2. <323>
Cuuldaa: jos jocu tuomitan cuin ei cuultu ole, O. C. 25:22.
Cuulusteleminen suusanalda: myödenannetan rijta-weljille, ja cuinga se sacotetan joca estetöinnä pois on, cosca hän tygösanottu on läsnä oleman, nijn myös että se cuin silloin ylöskirjoitetan, pitä rijtacumpanein edesä ylösluettaman, O. C. 14:6.
Cuulutus: cuinga naimisen tapahtuman pitä, N. C. 7:2.
  cosca welcapään perään mahta cuulutettaa, U. C. 8:14.
  Käräjän uloscuulutuxesta, O. C. 2:2.
  se cuin löytän pitä ylöscuulutettaman, Pah. C. 48:1.
  jos ei se tapahdu, Pah. C. 48:5. catzo Ylöscuulutus.

  Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti