Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti


Sanan Saattaja Viipurista 1833, nro 11
AGRICOLA


Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1833 * Seuraava

-1-

Sanan Saattaja Viipurista,

Lauvantaina 16. päivä Maaliskuuta 1833.
N:o 11.
Huomena Puolipaaston Sunnunt. saarnavat: Suomalaisessa seurakunnassa: aamu-saarnan Phil. Doktori ja v. Kirkkoherra Wirenius; puolip. saarnan v. Kirkkoherra Poppius; Ruotsalaisessa seurakunnassa: puolip. saarnan v. Kirkkoherra Poppius; Ruotsalaisessa seurakunnassa: puolipäivä-saarnan Ojennus-huoneen Saarnaja Hougberg; ehto-saarnan Phil. Doktori Wirenius; Saksalaisessa: Cur. gerens Charenius.
Toivo ja Kiitos. *)

-1a-

[ *) Seuravaiset sanat, jotka Sanoma-Seuraan lähetetyt ovat, sisällänsä pitävät kyllä enemmin ylistystä tämän Lento-lehden toimittajillen, kuin he itsellensä omistaa taitavat; mutta he ovat kuitenkin hyödylliseksi lukeneet, antaa niille tilaa tässä Sanan-Saattajassa, toivottain, että monta senkaltaista Suomen niemessä löytyisi, jotka lempiällä sydämmellä Suomen suloisen kielen suojellusta soisivat. ]

-1-

Suo Jumala Suomen miehen Suomen mielen, Suomen kielen, Joka ompi pimiässä, Hämärässä, häpiässä, Kauvan ollut onnetoina, Tiedon tiellä toimetoina, Tulla viimein valaistuksi !
Suo myös niiden suosiota, Jotka Sanan Saattajiksi Olon ottiit oivallisen Vielä meidän Viipurissa, Suomen Suola-kaupungissa, Karjalaisen kartanossa, Savonmaan Salon Kylässä; Että mielen yhtyydellä Työtä tehdä taitaisivat Kansakunnan kunniaksi, Suomen miehen miel-hyväksi, Opiksi oman sukumme, Eikä vierainkan vihoiksi !

-2-

Aina ompi onni ollut Jokaisen myös joukon luonto, Kansan kaiken kallis lahja Osatessa omaa kieltä, Taitaessa tarinoita Lausutella, lasketella Vallan kaiken kasvannosta, Vanhoista Esi-Isistä :
Ei siis outo olisikan Jos myös mekin Suomalaiset, Sattuisimme sillen tiellen, Jota myöden matkustella Olisipa oivallinen, Kirjoitellen kaikenlaista Lukioillenkin eduksi !
- Vaan mä muistan varoitusta, Ensi-lehden lempeyttä, Jossa vanhin varoittaapi Poika-lapsen lakkamasta Viemään viinaa Viipurihin, Ett ei Sissi sieppajaisi. -
Mutta joskas saattaisimme, Hirviäisin hiiskutella Mitä ompi mielessäni, Niin mä, Suomi, sullen soisin, Että kieles kaunihisti Kirjoitettais' Opistossa Kuin myös Oikeuksissakin, Kouluissa ja Käräjissä, Oman kansan kunniaksi, Ymmärrykseks' yhteiseksi, Että taitais' Talonpoika Itse saada ilmestyksen Käräjänsä käymisestä, Omista jutuistansakin.
Niin ei huolis' hoitajata Tiellä tietämättömällä, Kuin on kuultu kurjat menot Vasten vaikka tahtoansa Sinne tänne sitkallensa Käyvän kääntäjän käsissä.
Parempi on parsitella Tiellä, jonka tietäisimme, Näkisimme selvin silmin Kuin on nyt tai kurja kulku Asioimme ajangossa: Silmät kiini sidottuna Ruotsin kielen ruoskan alla.
Kielen vierahan varoissa Täytyy meidän matkustella Kuin o'is sauva saattajana Päivän paisteella paraalla
( Ehk' on oppi kiitettävä, Jos mä saisin Saksanmaalta Taikka Ruotsinkin rajoilta. )
Kyll' on monta muukalaista Oman maankin miehistämme, Syntyneitä Suomen maalle, Joit' en saattele sanoa, Nimitellä nimikauden.
Pilkkana he pitäisivät Meidän kieltä kunnollista.
Ne on miehet mielettömät, Vähän oppiset olennot, <> Tyhjäpäiset, pärskyväiset, Jotk' ei osaa ollenkahan Tiedustella tiedon tiellä Kuin ei tunne miehen mieltä Eikä osaa omaa kieltä.

-3-

Joska saavat sanan kiini Tuskin taotuks' tavaten, Sitä sitten vääntelisit, Sinne tänne siirtäisivät; Vaan ei käänny kämpä kieli Meidän puhtaille puheille.
Tok' on monta moittimata, Jotka halaisit halulla Tulla tiellen ohjatuksi, Saadaksensa tiedon sanat Entisistä elangoista Varsin vanhoista ajoista.
Vaan ei tahdo vanhuksista, Ajan kauvan kuluneista Asioista ajatella.
Mulla olis' mielessäni, Nykyistä nyt sanoani, Saattaa Sanan Saattajallen Kiitoksella kaunihilla Tiedon meidän Oppineista Osajista oman kielen, Joita monta ompi miestä, Hyvän suopaa ja suloista, Suomen kielen suosioksi, Joit' en tunne enkä tiedä, Enkä mahda mainitella; Vaan en taida taivutella Saattaa olla sanomata Judenista julkisesta, Miehestä niin mainiosta.
Se on selvä Suomalainen Meidän kielemme kokia; Hän on paljon työtä tehnyt Vakaisesti valistanut Meidän kansan kalloloita, Aivan hyvyyden halusta, Vaan ei palkinnon perästä. -
Kiitoksella kiiruhtelen Saattaa myöskin sanomuksen Suomen kielen Sangarillen Oppinellen Osajallen, Ylhäisellen ystävällen.
Vaikk'en miestä muutoin tunne Ylistän tok' ylhäisesti :
Olen ottanut Otavan Kaksi osaa katsellaksi, Gottlundin komiat kirjat, Jois'on oppia ololta, Sanottu Savon puheella, Selitetty selvemmästi, Kuin mä tässä meikäläinen Teillen saattanen sanella.
Ahkeruus.
( Vertaus Engelskan kielestä. )
Ahkeruus, joka oli Tarpeitten poika ja Teveyden ja Tyytyväisyyden isä, asui lapsinensa pienessä majassa, ihanaisessa metsälössä <> mäen juurella, kaukana kaupungin kapinasta.

-4-

He eivät koskaan rikkaita ja voimallisia nähneet, ainoastansa maan veljeliöitä [!] naapurissa he usein tervehtivät.
Mutta kuin heidän mielensä kerran teki maailmaa katsella, ylönannoit he ystävänsa ja kotonsa ja läksivät matkustelemaan.
- Ahkeruus alkoi nyt matkansa hyvällä mielellä, ja hänen sivullansa kävi vanhin tytär Terveys, joka häntä laulain ilahutti.
Toinen tytär Tyytyväisyys kävi toisella puolella, tukein isänsä askelia iloisella hartaudellansa.
Näin matkustivat he aukeilla mailla, kävit kylien ja kaupungein läpitse, ja lähestyivät viimein pää-kaupungia.
Sisälle tullessansa vaaroitti nyt isä lapsiansa, kieltäin heitä koskaan hänestä luopumasta, " sillä, " sanoi hän, " eronneet toinen toisestamme täytyy meidän kaikkein hukkua. "
Vaan kuinka nyt kävi ?
- Terveys oli liian terävä ja urhoollinen seuramaan isänsä neuvoja, josta tapahtui, että hän annoi itsensä Ylöllisyyden haukutuksista vietteltä, ja kuoli, synnyttäissä Kipua maailmaan.
Tyytyväisyys oli, sisarensa poisollessa, itsensä Laiskutteen antanut, eikä hänestä sitten enää mitän kuultuu.
Ahkeruus, joka lapsita ei voinut yhtän iloa nautita, vaelsi ympäri maailmaa, heitä etsimässä; mutta ahdistettiin vihdoin Vaivalta ja kuoli kurjuudessa.
Julkisen Auktionin kautta myydään, 20. päiv. tässä kuussa kello 11. e. p., Kaupungin Pakkhuoneessa, 425. Kannua Liflandista luvattomasti tuotua palo-viinaa, jota tämän kautta tietä annettaan.
Viipurin Meri-Tullissa 13. p. Maaliskuuta 1833.
J. Wulffert.
Viipurissa, painettu A. Cederwallerin tykönä vuonna 1833.
Imprimatur. Censor Joh. Thessleff.

Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1833 * Seuraava

Agricolaverkon vintti