Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti


Sanan Saattaja Viipurista 1833, nro 42
AGRICOLA


Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1833 * Seuraava

-1-

Sanan Saattaja Viipurista,

Lauvantaina 19. päivä Lokakuuta 1833.
N:o 42.
Huomena 20 Sunnunt. Kolminais. päiv. saarnavat: Ruotsalaisessa seurakunnassa: Apulainen Relander; Suomalaisessa: Ojennus-huoneen Saarnaja Hougberg; Saksalaisessa: Curam gerens Charenius.
Koirista.
Koiria totutetaan eriläisiin keinoin.
Amerikassa oli Herralla koira, joka oli oppinut kantamaan yöllä lyhtiä Herransa edellä, niinkuin hyväkin palvelia.
Hän seisahtui, koska hänen herransa jäi seisomaan, ja juoksi eteenpäin niin pian kuin toinen yritteiksi seuramaan häntä.
Tämä herra asui maalla, toista Venäjän virstaa kaupungista jossa hän usiasti viipyi ystäväinsä luona.
Jos hän ei illaksi tullut kotiinsa, annettiin koiralle lyhti suuhun ja sanottiin: " Mene etsi herras. "
Siinä paikassa juoksi koira kaupunkiin, vinkui ja raapi oven takana niissä taloissa, joissa hän tiesi isäntänsä käyvän, siihen asti kuin se avattiin.
Jos Herra ei ollut siellä, juoksi koira etemmäksi talosta taloon, siihen asti kuin hän löysi isäntänsä, jota hän sitten lyhdillä saattoi kotiin.
- Suurten vuorten tienoilla vierevät isot lumi-vallit eli Lavinit vuorista alas ja peittävät usiasti ihmisiä kuin myös heidän suojansa lumella.
Koiria taivutetaan ylösetsimään ja pelastamaan tämänkaltaisia hukkuneita onnettomia.
Tämä tapahtuu semminkin Helvetian eli Sveitsin maassa jossa Alpin korkiat vuoret korottavat kukkulansa yli pilviä.
Yksi näistä vuorista kutsutaan Sankt Berhard.
Siihen on rakenettu Kluostari, eli Monasteri jonka asukkaat eli munkit <> pitävät suuria koiria, joiden kanssa he ylösetsivät eksyneitä ja onnettomia, ja saattavat heitä kotiinsa.

-2-

Nämät koirat löytävät tämänkaltaisia hukkuneita, ehkä he makaavat 10 eli 12 jalan korkian lumen alla; he raapivat lumen pois ja haukkuvat siihen asti kuin he saavat Munkit kluostarista avuksensa.
Näin muodoin ovat he jo pelastaneet monta ihmistä kuoleman pakosta, eli jos se oli kovin myöhä, niin raapivat he ruumiit lumen alta pois.
Yksi näistä koirista sai metalin sen edestä että hän oli pelastanut 22 henkeä kuolemasta.
Vuonna 1816 tukahtui sama koira lavinin alle, hänen viran toimituksissansa.
Toinen koira löysi lapsen, jonka äiti oli kuollut lavinin alle, tarjoi selkänsä poika paralle ja kantoi hänen tällä tavalla Kluostariin.
- Koiria pidetään myös hevoisten asemana ja totutetaan sekä ihmisiä että kuormia vetämään.
Tämä tapahtuu semminkin osassa Sibirian kuin myös Pohjaisen Amerikan maata.
Kukuju.
Amerikassa löytyy mato joka pimiässä kiiltää, niinkuin meidän maassamme tuli-mato mutta sen valo on kolmekymmentä kertaa kirkkaampi kuin tuli-madolla.
Sitä kutsutaan " Kukuju " ja pidetään kynttilänä, semminkin köyhiltä, kuin myös rikkailta lasten suojissa.
Häntä pannaan tavallisesti klasin alle ja koska hän ei polta eikä sytytä, niin hänestä ei ole peljättävää tulen-vaaraa.
Sen valo on niin suuri, että sen tyköna voipi kirjoittaa ja lukea, niinhyvin kuin kynttilänkin.
Jos Indialainen yöllä matkustaa, niin panee hän yhden madon kumpaisenkin jalkaan ja kolmannen ottaa hän käteensä; tämä mato on hänellä myös lyhtinä, yöllä jahtiin kulkeissansa.
Näitä eläviä, joilla muiten on siivet, pyydetään sillä tavalla, että joku nousee tuli-kekäleellä mäelle ja siellä vetää tuli-viimoja eli tulipyöriä kekäleellä.
Tänne lentää kukuju, vietelty kekäleen kiiltävältä valolta, lyödään sitten maahan ja poimitaan sieltä ylös.
Hänestä on vielä toinen etu näissä maissa, sillä se hävittää suojista itikat eli sääsket, joista täällä on ihmisille suuri vastus ja jotka semminkin yöllä makavaisten lepoa estävät.
Seka Sanomia.
Urali Vuorien tienuilla, Sibirian rajalla, siivotaan ja ulossuoritetaan kultaa hiekasta.
Kulta nimittäin on pienissä jyvissä eli muruissa paikottain kylvetty <> näihen vuorien Poro-kankailla ja joen varsilla, joista sitä kaivetaan ja puhdistetaan.

-3-

Sitä myös perkaavat Vuoren lohkoista, joissa se juoksee hienoissa suonissa.
Tätä siivomisen ja perkamisen työtä toimitetaan täällä sekä kruunulle että muille erinäisille.
Kullan kanssa myös yhdessä tavataan Platinaa, vaikka vähemmin.
Edellisellä puolella tätä vuotta on saatuna ylipäätä 180 puutaa kultaa ja 80 puutaa Platinaa, nimittäin Kruunun Vuoren-teoista 75. puutaa kultaa ja erinäisihen 105. puutaa.
Platinaa on pian ainoastansa voitettu erinäisiltä.
- Viimeisillä myrsky-tuulilla lopulla Elokuuta on meressä Englannin, Frankrikin ja Hollandin välillä paljon laivoja hukkunut.
Yhdessä näistä, joka Frankrikin rannalla vaipui, oli 136. henkeä, joista 108. oli vaimopuolta pahantekiä määrätyt viedä uuteen Hollandiin, johonga Englannista pahantekiöitä laitetaan.
Kolme merimiestä ainoastansa pelastuivat.
Tarina.
Talonpojalle annettiin kerran rapuja korissa ja kirja, että hän veisi niitä Herras-miehelle.
Tiellä käydessä väsyi talonpoika, istui nurmelle ja nukkui makaamaan.
Sillä välillä pääsivät raput pois korista ja menivät metsään.
Kuinga suuri oli talonpojan hämmästys, koska hän näki korin olevan tyhjänä !
Ahdistetulla sydämellä meni hän Herran tykö ja andoi hänelle kirjan.
Herra avasi kirjan, luki sitä monin kerroin ja sanoi vihdoin talonpojalle: " mutta minun ystäväni, tähän kirjaan on pandu rapuja! "
" No, Jumalan kiitos, että ne ovat siellä, huusi talonpoika, ne menivät kaikki korista pois! "
Lokakuuta. Seuravaiset Laivat ovat tänne sisälle juosneet :
Minä päivänä. Laivain nimi. Skepparit. Mistä paikasta. Millä Lastilla.
11. p. Mervin. M. Kenney. Norrköping. Tyhjänä Ball.
12. p. Maria Elisabeth. F. Rickonen. Åland.
Luuri. A. Ivanoff. St. Petersburg. Viljalla.
Nancy. G. Wink. Hull. Tyhjänä Ball.
14. p. Simon Honganen. J. Hörhö. St. Petersburg. Viljalla.
15. p. Dow. M. Liddle. Liverpool. Tyhjänä Ball.
Ewerhorp. R. Richardson. London. Tyhjänä Ball.
Wilson. S. Pape. Liverpool. Suolalla.
16. p. Venus. H. Simmons. Jarmouth. Tyhjänä Ball.
Robert & Margareth J. Wattson. Hull.
William. W. Garbutt. D:o
Sovio. C. Storm. Cadix. Suolalla.

-4-

Lokakuuta. Seuravaiset ovat täältä pois lähteneet :
Minä päivänä. Laivain nimi. Skepparit. Mihinkä paikkaan. Millä Lastilla.
12. p. Cristian. H. P. Thorsöe. Malaga Lautoilla.
Alerte. J. Cutbertson. Gloucester. Lankkuilla.
Tertins. J. Campion. Hull. Lankkuilla, Battens
16. p. Cumperland. W. Sanderson. D:o.
Maja Lisa. A. Lindholm. Åbo. Tyhjänä Ball.
Jolla on Potaskaa taikka koivun tuhkaa myytävänä, kaupitkoon sitä C. Rothen luona, joka sitä ostaa.
Viipurissa, painettu A. Cederwallerin tykönä vuonna 1833.
Imprimatur. Censor Joh. Thessleff.

Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1833 * Seuraava

Agricolaverkon vintti