Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti


Sanan Saattaja Viipurista 1841, nro 11
AGRICOLA


Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

-1-

Sanan Saattaja Viipurista,

Lauvantaina 6 päivänä Maalis-kuuta 1841.
N:o 10.
Huomena, 2:sena Sunnuntaina Paastossa saarnaavat: Suomalaisessa seurakunnassa Aamu-saarnan Yli-Opettaja Alopaeus, Puolip. saarnan v. Kirkkoherra Huchtman: Ruotsalaisessa seurakunnassa Puolipäivä-saarnan Linnan Saarnaaja Lundan; Ehto-saarnan Arkidiakonus Hougberg; Saksalaisessa seurakunnassa v. Kirkkoh. Stolpe.
Viipurista.
Helmi-kuun 27 päivänä on Keisarillinen Viipurin Hovi-oikeus toimittanut tuomion Hovi-oikeuden tutkittavaksi vedetyssä juttu-asiassa seuraavaisen asiamiesten välillä, nimittäin: Suomen Pankin Asianajaja, Keisarillisen Senatin virkamies ( Cancellist ) W. v. Rehansen, päällekantajana, ja talopoika Juhana Heikinpoika Miettinen omasta ja isä-vainajansa, talopoika Heikki Miettisen muiden perillisten puolesta, alta-vastaajana.
- Viimeisenä lauvantaina 27 p. Helmi-kuuta saivat kaupunkimme asukkaat kuulla laulunsa suhteen mainion vapasukuisen neitsyn Johanna v. Schoulssin - joka oleskeli monta vuotta ulkomailla mainittua keinoa oppimassa - julkista laulua Magistratin salissa.
Kuulemassa oli yli 200 henkeä eli niin monta, kuin nimitettyyn saliin suinkin sopi.
- Lappeenrannasta on tullut sanomia, jotka ilmoittavat siellä tämän viikon alussa pidetyillä markkinoilla olleen paljo maa-kansaa tavaroitansa myöksentelemässä, joista kuitenkaan ei ollut heille mieleistä hintaa maksettu.
Ja että asia mahtaa olla tosi on nähty siitä, että sieltä on tullut suuret parvet kansaa tännekin, toivoen täällä paremman hinnan saavansa.
Mutta eipä täälläkään hinnat enää tahdo pysyä entisellään; sillä rukiista, jotka tosin enimmiten ovat olleetkin sangen huonoja, ei makseta enää kuin 18 Ruplaa tynnyriltä, voista puoli 16:ttä ja enimmäksensä 16 Ruplaa, niin myös talista 14 Rup. puudalta.
Linnut, jotka kaiken talvea ovat olleet halvemmassa hinnassa kuin ennen miesmuistina, menevät nyt peräti poluksi, sillä tetristä ei makseta enää kuin 80, pyistä 50 ja metsä-kanoista 20 ja 25 kopeikkaa parilta.

-2-

Porvoon Hiippakunnan Sanomia.
Hänen Keisarillinen Majesteetinsa on päätöksen kautta 16 päivänä viimeistä Tammi-kuuta muuttanut Pääsemisen tilan Laukkaan Kirkkoherran virkaan ja on kolmanteen siaan pantu Nurmjärven Kirkkoherra, Rovasti C. J. Wallenius.
- Myös on Hänen Keisarillinen Majesteetinsä säättänyt Savolinnnan alhaisimman Koulu-opettajan G. Winterin Leskelle 142 Ruplaa 85 5/7 kop. Hopiassa apurahaa.
- Haettavaksi on ilmoitettu ensimmäisen Koulu-Opettajan Siaisen virka Käkisalmessa.
Missioni- eli Lähetys-seuroista.
Monessa maassa ovat Kristityt yhdistyneet seuroin sillä pää-tarkoituksella että tuottaa Kristin opin valoa kaukaisten maiden pakanallisille kansoille, jotka osaksi ikuisia sotia keskenänsä käyvät ja muutoin menoissansa ovat villit ja julmat ikään kuin metsän pedot.
Niitä seuroja, jotka Jumalan sanan saarnaamisella pyytävät tämänkaltaisia kansoja saatella Jumalan tuntemiseen ja Jesuksen opin tunnustajiksi kutsutaan Missioni- eli lähetys-seuroiksi.
Semminkin Englannin maalla, ovat nämät seurat saaneet vahvat perustuksensa ja myös muualla tehdään ahkerasti työtä tämän kalliin tarkoituksen voittamiseksi.
Nykyjään arvellaan lähes tuhatta lähetyssaarnaajaa ilmoittavan Kristin-oppia mainituille pakanallisille kansoille.
Näistä saarnaajista luetaan Afrikassa olevan 128, Keski-meren ympäristössä 53, itäisessä Indiassa 168, Ceylon nimisessä saaressa 28, etelä-meren saaristoissa 81, länsi-Indiassa 203 ja pohjaisessa Amerikassa 118 j. n. e.
Saarnaajien avuksi on lähetetty 300 Opettajaa ja Apulaista ja 50 Kirjan-pränttääjää toimittavat raamattuja ja muita jumallisia kirjoja joka kansan omalla kielellä ja sanotaan pyhän Raamatun saarnaajilta käätyksi enemmin kuin sataan eri-kieleen.
Myös ylöspitää sama seura Opistopaikkoja, joissa nuorukaisia valmistetaan pakanain Apostoleiksi ja sanan saattajiksi.
Ne suuret summat ja varat, joita näissä toimituksissa tarvitaan, kootaan jumalisilta Kristityiltä, jotka mielellänsä soisivat kaikille ihmisille autuuden Kristin-uskosta vuotavan.
Varustaissa mainittuja saarnaajia ja heidän apulaisia pitkille matkoillensa arvellaan Lähetys seurain menettäneen yli kolme miljoonaa Riksiä bankossa.
Millisiä siunattuja hedelmiä nämät yritykset ihmisille tuottavat, sen osottaa seuraavainen sanoma, jonka me äsken olemme lukeneet menneen vuotisista Ruotsalaisissa Lähetys-sanomissa, ja jonka me esimerkin vuoksi lyhykäisyydessä tässä tahdomme ilmoittaa: <> Griquan kansan ruhtinas Waterboer tuli Heinä-kuussa 1839 Kap nimiseen Kaupunkiin etelä-Afrikassa, tervehtimään siellä olevaisia ystäviänsä.

-3-

Jäähyväisiä ottaissa puhui hän heille näin muodoin: " Ennen kuin me erkanemme, soisin minä ilmoittaa teille, mitä Evangeliumi on vaikuttanut minussa, kansassani ja naapurissani.
Evangeliumin kautta olen minä löytänyt Kristuksessa turvani, Vapahtajani, ystäväni ja kaikki kaikissa.
Evangeliumi on valaissut ja tehnyt minua eläväksi ja tässä teidän edessänne seison minä niinkuin Jumalan apulainen hänen valtakunnassansa.
Evangeliumi on tehnyt ihmet-töitä minun kanssani ja matkaan saattanut siunatut muutokset.
Me emme olleet ennen niinkuin yksi kansa; me kuljimme erä-maassa; pimeys, synti ja kurjuus eroitti meitä muista ihmisistä.
Tämänkaltaisia on nyt Evangeliumi valaissut ja monessa vaikuttanut täydellisen muutoksen.
Minun veljissäni syntyi halu rakentaa itsellensä pysyväisiä asunto-paikkoja, maata viljellä ja yhdistää itsiänsä varsinaiseen kansa-kuntaan.
Ne muuttivat entiset tapansa ja alkoivat rauhaa rakastaa ja suojella.
Nyt pitävät he huolta lastensa kasvattamisesta ja Opisto-paikoista.
Joka majassa meidän avarassa maassamme palvellaan Jumalaa, pidetään rukouksia ja me olemme myös huolta pitävät muiden kansain autuudesta.
Nämät ovat Evangeliumin hedelmät meidän seassamme ja koska muut ruhtinat ja kansat ympäristössä näkevät mitä Evangeliumi Griquan kansassa on vaikuttanut niin ojentavat he kätensä ja huutavat: Tule ja auta meitä!
Kaikki kansat meidän ääreissä anovat opettajia, kaikki rukoilevat apua ja neuvoa parannukseen.
Pitääkös heidän anomuksensa oleman turhat ja mitättömät; pitääkös heidän rukoileman teiltä elämän vettä ja te sallitte heidät nääntyä janossa; koska he anovat teiltä elämän leipää, tahtoisittekos te antaa heille kiviä?
Kuinka siunattu ja kaunis eikös tämä erä-maa olisi, jos se tulisi Evangeliumin vallan alle, jos kaikki kansat tahtoisivat turvata Kristukseen, seurata ja rakastaa Häntä.
Minulla on vähän vaivoja omasta kansastani ja kaikille esi-vallalle olisi vähempi työtä ja vastusta, jos Evangeliumi pääsee vallan päälle, sillä se on Jumalan voima itsekullekin autuueksi.
- Nouse vuorille ja saarnaa Evangeliumia julmimmalle rosvo-väelle ja jos sana hänessä siunataan, niin laskeikse hän vuorelta alas sinun tykös ja elää sinun kanssas rauhassa.
Meidän ääreissä on vielä suuri työ tehtävä; kaikki maa on avonainen lähetyssaarnaajille.
Meidän avarassa vallassamme on ainoastansa kaksi lähetyssaarnaajaa jos ne seurakunnat, joita he ovat perustaneet eivät, auttaisi heitä, niin he eivät millään tavalla ennättäisi toimittaa työnsä, mutta nyt on heillä suuri apu Kristi-veljistänsä Griqua ja Bechuana-kansassa.
- Koska Herra Kristus antoi opetuslapsillensa viimeisen siunauksensa maan päällä, niin <> jätti hän heille myös viimeisen käskynsä: menkät kaikkeen maailmaan ja saarnatkat Evangeliumia kaikille luoduille. "

-4-

Ja kansat sydän-Afrikassa huutavat: tulkat,tulkat; voitteko te tukea korvanne niiden huudolle, jotka anovat teiltä Evangeliumin lahjoja ja siunauksia?
Ystäväiseni, kuunnelkat meidän taivaallisen ystävämme ääntä, kuunnelkat veljiemme huutoa Afrikan erä-maissa, vuoreilla ja korvessa.
Rukoilkat meille siunausta Herran palveluksessa, rukoilkat että Evangeliumin oppi menestyisi meidän seassamme, siihen asti kuin koko sisus-Afrika tulee täytetyksi ja vahvistetuksi Kristuksen tuntemisessa ja rakkaudessa ".
Tämänkaltainen oli sen puheen sisälle-pito jonka Waterboer erkatessansa lähetys-saarnaajista kaupungissa Kap piti, ja kuitenkin oli sama mies itse ennen aikoin villinä ja alastoina kuljeskellut Afrikan erä-maita.
- s - s.
Hopia-häissä.
Laatuinen liikkuvan laivan on aika armaskin aivan; vaan vielä voittaa, kuin toivo koittaa, ihminen vaarat ja vaivan.
Riemutkat hopia-häistä; kuldaiset kasvavat näistä.
Niin kuin nyt näyttää, te saatte täyttää eloa enendyväistä.
W - s -
Tätä aviisia halajavaiset ilmoittakoot itsensä, sitä saadaksensa, taikka lähimmäisessä Posti-Konttoorissa, jossa siitä maksetaan 82 1/7 kopeikkaa selvässä hopiassa eli 2 Ruplaa 87 ja puoli kopeikkaa tavallista paperi-rahaa, taikka myös Herra Cederwallerin Kirja-pajassa Viipurissa, jossa se saadaan 37 ja puolta kopeikkaa, paperi lukua, helpommalla, se on, 2 Ruplasta 50 kopeikasta eli selvässä hopiassa laskettuna 71 3/7 kopeikasta.
Jos kuka tahtoo tämän aviisin kautta julistaa omia ilmoituksiansa, niin hän saa ne lähimmäiseen numeroon painetuksi, jos ne saatetaan edellä nimitettyyn kirja-pajaan ennen kello 9 Perjantai-aamuna ja joka paino-rivistä, lyhemmästä niin kuin pitemmästäkin, maksetaan 10 kopeikkaa tavallista paperi-rahaa.
Tätä Aviisia seuraa Lisä-Lehti.
Viipurissa, painettu Johanna Cederwallerin ja Pojan tykönä vuonna 1841.
Imprimatur.
Censor Joh. Thessleff.

-5-

Lisä-Lehti Sanan Saattajalle Viipurista.
N:o 10.
Vuonna 1841.
[Ruotsinkielistä tekstiä]

Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

Agricolaverkon vintti