AASIAN HISTORIAA KOSKEVIA OPINNÄYTTEITÄ SUOMEN YLIOPISTOISSA

Agricola » Vintti » Julkaisut » Luettelot » Aasian-historia

Koonnut FT Osmo Kiiskinen

Listaan on kerätty Aasian historiaa koskevia opinnäytetöitä 1500-luvulta nykypäiviin. Antiikin ja keskiajan historian työt eivät luetteloon sisälly.

TIEDOSTOT

1. Aasian historiaa koskevia opinnäytteitä Suomen yliopistoissa

Yleisiä

Aittomäki, Vilho: Yhdysvaltain Kaukoidän politiikka vuosina 1937-41 Jyväskylä 1984.
Eloranta, Matti: Kauko-itää koskeneet Woodrow Wilsonin näkemykset ja toimenpiteet 1898-1913. Turku 1984.
Hirvinen, Simo: Afroaasialainen liike, sitoutumattomuus ja kommunismi. VaOp. Helsinki 1966.
Huovio, Ilkka: Imperiumista Kansainyhteisöksi. Brittiläisen politiikan historiallisen muutosprosessin alkuvaiheet Ison-Britannian näkökulmasta (vuoteen 1939). Helsinki 1967.
Korhonen, Olli: Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja Aasian sotilashallitukset. Turku 1978.
Laulajainen, Risto: Itä-Aasia ja Suomen kauppavaihto sen kanssa vuosina 1920-57. Talousmaantiede. Kauppakorkeakoulu. Helsinki 1958.
Lempinen, Jyrki: Presidentti Dwight D. Eisenhowerin suhtautuminen ydinaseiden käyttöön Kaukoidän kriisien yhteydessä 1953-1955. Joensuu 1992.
Montonen, Juha-Olavi: Piirteitä orjuudesta ja orjakaupasta Lounais-Aasian ja Pohjois-Afrikan muhamettilaisessa maailmassa ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Helsinki 1952.
Salovaara, Timo: Kilpavarustelusta aseriisuntaan. Laivastokysymys ja Kaukoidän ongelmat anglosaksisten suurvaltojen ulkopolitiikassa 1914-1922. Helsinki 1994.
Toiviainen, Hillevi: Yhdysvaltain Kaukoidän edustustot amerikkalaisten siviilihenkilöiden suojelijoina ennen ensimmäistä maailmansotaa. Jyväskylä 1969.
Toiviainen, Hillevi: Yhdysvaltain kansalaisten turvallisuusongelma Kaukoidässä vuosina 1890-1906. Lisensiaattityö. Jyväskylä 1978.

Afganistan

Jakola, Pekka: Venäjän uhka Britannian eduille Afganistanissa 1870-luvulla. Tekeillä. Oulu.
Männikkö, Tarja: Suomen ja Itävallan reaktiot Afganistanin kriisiin 1979-1980 maiden puolueettomuuspolitiikan kuvastajina. PoHi. Turku 1999.
Rautajoki, Timo: Venäjän vallankumous ja Afganistan Englannin politiikassa 1917-1921. Oulu 1982.

Filippiinit

Kaikkonen, Olli: Kuuban ja Filippiinien kysymykset Yhdysvaltain ekspansiopolitiikassa (v.1898). Jyväskylä 1969.
Kaikkonen, Olli: Saksa ja Yhdysvaltain ekspansiopolitiikka 1890-luvulla. Erityisesti Saksan suhtautuminen Yhdysvallat-Espanja-sotaan. Lisensiaattityö. Jyväskylä 1975.
Kaikkonen, Olli: Deutschland und die Expansionspolitik der USA in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Diss. Studia Historica Jyväskyläensia 20. Jyväskylä 1980.
Uusitalo, Ari: Hyvästit vai potkut? Yhdysvallat ja Filippiinien itsenäisyyskysymys 1930-1934. Oulu 1999.

Indo-Kiina: Kambodza, Laos ja Vietnam

Elovainio, Mauri: Yhdysvaltain asennoituminen Indo-Kiinan kysymykseen vuosina 1945-1954. VaOp. Helsinki 1962.
Granholm, Leif: Kuusi helsinkiläistä sanomalehteä ja Kamputsean tapahtumat 1970-1979. PoHi. Helsinki 1983.
Harju, Kari: Presidentti Lyndon B. Johnsonin hallituksen Vietnamin politiikka ja sen julkinen esitys Yhdysvalloissa marraskuusta 1963 heinäkuuhun 1965. Tampere 1992.
Hyvärinen, Eija: Kenraali Maxwell Taylor ja USA:n Vietnamin politiikan eskaloituminen 1961-1965. Tekeillä. Joensuu.
Jokinen, Janne: Kilpajuoksu Kambodzaan. Turku 1994.
Laakso, Seija-Riitta: Eräiden amerikkalaisten ja englantilaisten laatulehtien suhtautuminen Indokiinan kriisiin 1954. Lisensiaattityö. Helsinki 1983.
Laine, Sirpa: Vietnamin trauma Yhdysvalloissa: tulkinta johtajuuden rehabilitaatiosta Carterin ja Reaganin presidenttikausina. Tampere 1988.
Liikanen, Simo: USA:n suhtautuminen Ngo Dinh Diemiin 1963. Tekeillä. Oulu.
Malin, Leila: Australian osallistuminen Vietnamin sotaan. Turku 1990.
Nieminen, Anita: Kansa taisteli Ylioppilaslehti kertoo. Vietnamin sota Ylioppilaslehdessä. Turku 1994.
Nissinen, Heikki: Ranskan Indokiinan politiikka 1880-luvulla. Tekeillä. Oulu.
Ollila, Jussi Henrikki: Kuusi suomalaista päivälehteä ja Vietnamin sodan käännekohdat. PoHi. Helsinki 1995.
Palmujoki, Eero: ASEAN ja Indokiina. Tutkielma Kaakkois-Aasian maiden järjestön Indokiinan politiikan muotoutumisesta vuosina 1975-1982. Tampere 1991.
Perttu, Jaakko: Time-lehden suhtautuminen Yhdysvaltojen hallituksen Vietnampolitiikkaan sekä sen vastaiseen kritiikkiin ja protesteihin 1963-1973. Turku 1990.
Ranta, Janne: Yhdysvaltain Indo-Kiinan politiikka loppusyksystä 1953 kesäkuuhun 1954. Yhdysvallat harkitsee interventiota. Helsinki 1985.
Rautia, Seppo: Indokiinan kysymys Yhdysvaltain ja Japanin välisissä suhteissa kesästä 1940 Pearl Harboriin. Helsinki 1991.
Rosenqvist, Janne: Amerikkalaisen populaarielokuvan Vietnamin sota. Kansallisen trauman purkautuminen valkokankaalla. Veteraani sotakokemusten suodattimena. Turku 1996.
Sarjala, Asta: Vietnamin kriisi kansainvälispoliittisena ongelmana. VaOp. Helsinki 1969.
Savola, Heikki: Uskottavuus vaakalaudalla Kennedyn hallinto ja Vietnam 1961-1963. Tampere 1993.
Sorvoja, Timo: Vietnamilaisten marxismileninismin uudelleenmäärittely vuoden 1986 kuudennessa kansallisessa puoluekokouksessa. VaOp. Jyväskylä 1997.
Taipale, Susanna: Thou shall not kill Nixon, Graham, and the Ante-Vietnam Demonstrators at the University of Tennessee, May 1970. Tampere 1991.
Tiihonen, Kosti: Vietnamin voiton avaimet taistelukentällä vai Washingtonissa? Tet-offensiivi ja myytti Yhdysvaltain ja Saigonin hallituksen voiton mahdollisuudesta. Helsinki 1992.
Tuunainen, Pasi: Yhdysvaltojen Etelä-Vietnamin politiikka 1954-1961. Joensuu 1993.
Tuunainen, Pasi: "Huojuva domino". Yhdysvaltain Vietnamin politiikka 1954-1961. Lisensiaattityö. Joensuu 1993.
Tuunainen, Timo: Vietnamin sodan vastaisuus ja Time. Amerikkalaisten suhtautuminen Vietnamin sotaan sekä sodan vastaiset protestit aikakauslehti Timen kuvaamina vuosina 1965-1973. Jyväskylä 1993.
Varis, Tapio: "Kun puhvelit taistelevat, on ruoho se joka kärsii". Oululaisten sanomalehtien suhtautuminen Vietnamin sotaan 1962-1975. Oulu 1990.

Indonesia

Granholm, Berndt: Indonesien frågan. VaOp. Åbo 1951.
Mäkipentti, Ann-Mari: Indonesian itsenäistyminen. VaOp. Helsinki 1961.
Soininen, Taisto: Indonesia Yhdysvaltain ulkopolitiikassa 1950-1954. Joensuu 1998.
Soininen, Taisto: Indonesian rooli USA:n kylmän sodan politiikassa 1950-1958. Tekeillä. Lisensiaattityö. Oulu.
Yli-Mattila, Heikki: Yhdysvaltain suhtautuminen Indonesian itsenäistymiseen 1945-1949. Tampere 1978.

Intia

Varhaishistoria

Pakkanen, Johanna: Kuolemakäsitys vedakirjallisuudessa. Tekeillä. Oulu.

1700-luku

Juvonen, Leena: Lordi Clive Englannin Intian vallan perustajana. Jyväskylä 1972.
Lindeman, Reija: Englannin siirtomaahallinto Hastingsin ajan (1772-1785) Intiassa. Oulu 1983.
Partanen, Ritva: Intian kysymys The Annual Registerissä vuosina 1758-1785. Jyväskylä 1969.

1800-luku


Impiö, Tiina: Englantilaisten Intian kävijöiden kuva Intiasta sepoykapinan aikaan. Oulu 1995.
Impiö, Tiina: Englantilaisten Intiankävijöiden kuva Intiasta Sepoykapinan aikaan. Tekeillä. Lisensiaattityö. Oulu.
Koskisuo, Ulla: Lordi William Cavendish Bentinctin uudistukset Intiassa 1828-1835. Turku 1989.
Liedes, Katja: Brittien kuva intialaisista 1800-luvun lopulla. Tekeillä. Oulu.
Nyqvist, Kenneth: Sepoyupproret i Indien 1857-1858. En jämförelse av S. Sens och C. Hibberts syn på dess orsaker och uppkomst. Helsingfors 1982.
Perikangas, Esko: Miksi Sepoykapina syttyi intialaisen ja englantilaisen kulttuurin yhteentörmäys. Turku 1989.
Pitkäranta, Tapio: Englannin Intian talouspolitiikan kehitys vuosina 1790-1870. Tampere 1981.
Setälä, Pirjo: Intian kysymys Englannin politiikassa vuosina 1858-1876. Helsinki 1978.
Suontausta, Hanna: Valta ja vanhurskaat: brittiläisen intianlähetystyön alku 1793-1813. Turku 1989.

1900-luku: vuoteen 1947


Anttila, Simo: Englannin Intian politiikka 1927-1937. Jyväskylä 1971.
Heikkilä, Marja-Terttu: Nationalism in Modern Indian Historiography. The Problem of the Nation's Unity as seen by the Modern Indian Historians. Turku 1990.
Heino, Jari: Kolmas internationaali ja kommunistinen liike Intiassa 1920-1947. Turku 1985.
Kahri, Rauno: Times ja Daily Herald lehtien suhtautuminen Intian itsehallintokysymykseen 1919-1922. Jyväskylä 1979.
Karppinen, Riitta: Timesin ja New York Timesin suhtautuminen Intian itsenäistymiseen. Tekeillä. Oulu.
Karttunen, Jyri Lauri Johan: Intia Kansainliiton jäsenvaltiona vuosina 1919-1939. PoHi. Helsinki 1994.
Krook, Karl Erik: Indiens väg till självständig republik med särskild hänsyn till maktöverlåtelsens problem. VaOp. Helsingfors 1951.
Kuusitalo, Tiina: Muslimiliiga Ison-Britannian Intianpolitiikassa toisen maailmansodan aikana (1939-1945). Turku 1988.
Kyllönen, Matti: Intian muslimit Jawaharlal Nehrun teoksissa ja politiikassa. Jyväskylä 1970.
Mukkonen, Matti: Intian kehitys itsenäiseksi kansakunnaksi. VaOp. Helsinki 1965.
Mykkälä, Risto: Intian itsenäistyminen ja sen jälkiselvittely kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä. Oulu 1989.
Okkonen, Tuula: Hindulaisperäiset uususkonnolliset liikkeet. Oulu 1985.
Paakkonen, Jari: Brittihallituksen yritys ratkaista Intian kysymys keväällä 1942. Tampere 1986.
Paasio, Kaisa: Den finska frikyrkliga missionsverksamheten i Sikkim i norra Indien 1895-1914. Åbo 1972.
Pako, Sole: USA ja Intian ja Pakistanin itsenäistyminen, Tekeillä. Oulu.
Palonen, Antti: Mahatma Gandhi (1869-1948) ja naisten asema Intiassa. Turku 1990.
Rainio, Liisa: Yhdysvaltain Intian politiikka vuosina 1942-1947. Turku 1987.
Romunen, Antti: Muslimiliitto Englannin työväenpuolueen hallituksen Intian politiikassa 1945-1947. Jyväskylä s.a.
Rytölä, Raimo: Jawaharlal Nehru Intian ulkopolitiikan muotoilijana (1917-1939). Turku 1991.
Silvennoinen, Tuula: Englannin kabinetin valtuuskunnan neuvottelut Intian itsenäistymisestä kesällä 1946. Tampere 1984.
Tarkiainen, Johanna: The Times ja Gandhin Intia. The Timesin uutiskuva Gandhin toiminnasta ja siihen kytkeytyvästä Intian poliittisesta tilanteesta 1919-1922. Oulu 1997.
Uusitalo, Matti: The Timesin suhtautuminen Ison-Britannian Intianpolitiikkaan 1929-1935. Turku 1988.
Vierula, Reijo: Mahatma Gandhin väkivallattoman poliittisen itsenäisyystaistelun perusteet ja käytäntö. Jyväskylä 1989.

Itsenäinen Intia: 1947

Forström, Elis: Förenta Nationerna och den s.k. Kashmirkonflikten. Åbo 1954.
Heikkilä-Horn, Marja-Leena: Nehru en imperialist? En undersökning om Nehrus politik i Goafrågan och dess internationella följder i Förenta Nationerna. Åbo 1981.
Kujanpää, Anne: Uusi uljas Intia. Jawaharlal Nehrun yhteiskunnalliset uudistuspyrkimykset vuosina 1950-1961. Turku 1994.
Norvanto, Keijo: Sitoutumattomuus - idealismia vai kansallista itsekkyyttä? Intian sitoutumattomuuspolitiikan päälinjat 1970-1977. PoHi. Turku 1992.
Nurminen, Jarno: Intian Yhdistyneiden Kansakuntien politiikka. VaOp. Helsinki 1966.
Peltonen, Heli: Vyöhyköinti aseistariisunta ja rauhanstrategiana Intian valtameren rauhanvyöhykeehdotuksen tarjoaman esimerkin valossa. PoHi. Turku 1983.
Pulli, Tuula: Nehrun ulkopolitiikka teoriassa ja käytännössä. VaOp. Helsinki 1968.
Pönni, Jari: "Ongelma nimeltä Kashmir". Kashmirin kysymys Yhdysvaltain ulkopolitiikassa Eisenhowerin presidenttikaudella 1953-1961. Joensuu 1996.
Saresma, Risto: Intia ja afroaasialaiset maat. VaOp. Helsinki 1968.
Toivanen, Timo: Kashmirin kiista. VaOp. Helsinki 1968.
Tuomisto, Matti: Intian ulkopolitiikan suunta. VaOp. Helsinki 1966.
Vanhanen, Tatu: Poliittisen vaikutusvallan jakaantuminen Intiassa. VaOp. Tampere 1963.
Vuorinen, Timo: Ihmeiden Intia. Intian matkailukohteet ja niiden kehittäminen vuosien 1956 ja 1974 välillä. Turku 1998.

Irak

Lehtelä, Marja: Kolme tietä Mesopotamiaan. Englannin politiikka syksystä 1914 kevääseen 1916. Oulu 1995.
Lehtelä, Marja: Kolme tietä Mesopotamiaan. Englannin politiikka syksystä 1914 kevääseen 1916. Tekeillä. Lisensiaattityö. Oulu.

Iran

Kalliojärvi, Osmo: Yhdysvaltain Iranin politiikka marraskuusta 1949 maaliskuuhun 1951. Tampere 1982.
Karila, Risto: USA:n Iranin politiikka toisesta maailmansodasta Mossadeqin hallituksen kukistumiseen. PoHi. Helsinki 1971.
Koistinen, Kimmo: Shaahin itsevaltaisen hallintojärjestelmän nousu ja tuho Iranissa 1953-1979. PoHi. Helsinki 1996.
Muikku, Janne-Pekka: Sotilasapu Yhdysvaltain ja Iranin suhteiden kuvastajana. Yhdysvaltain sotilasapu Iranille 1951-1956. Joensuu 2000.
Rantalainen, Olavi: Vuoden 1919 englantilaispersialaisen sopimuksen merkitys Englannin ja Persian suhteisiin. Helsinki 1974.
Turtiainen, Kati: Taistelusta taisteluun. Iranilaisten pakolaisnaisten matka islamilaisesta vallankumouksesta Suomeen. YP. Jyväskylä 1998.
Virtanen, Marjut: Suurvaltojen kilpailu Iranissa 1939-1941. Helsinki 1967.
Äijälä, Juha: Shaahista Khomeiniin. Iranin vallankumous 1978-1979 The Economistin, Newsweekin ja Helsingin Sanomien artikkeleissa. Tampere 1995.
Äikäs, Marja-Inkeri: Ison-Britannian imperialismin aikakausi Persiassa. Joensuu 1994.

Israel (ks. palestiina ja Israel)

Japani

1800-luku

Ahava, Esa: Iso-Britannia ja Meijirestauraatio. Tekeillä. Oulu.
Hynynen, Merja: Japanin ja länsivaltojen neuvottelut vuoden 1858 kauppasopimuksesta. Tekeillä. Oulu.
Jalagin, Seija: Japanin yhteiskuntajärjestys ja sen murros 1859-1873 länsimaisten kävijöiden silmin. Oulu 1992.
Jalagin, Seija: Japanin yhteiskuntajärjestys ja sen murros 1859-1873 länsimaisten kävijöiden silmin. Lisensiaattityö. Oulu 1994.
Jalagin, Seija: Japan Gendered. Japanese Women in the Eyes of Western Women Travellers before 1914. Väitöskirja. Tekeillä. Oulu.
Kivistö, Jorma: Japanin Bakumatsukauden (1853-1868) lojalistit ja heidän ajattelunsa. Tampere 1994.
Leinonen, Juha: Yhdysvaltain ja Japanin väliset poliittiset suhteet 1800-luvun loppupuolella Havaijin kysymyksen valossa. Jyväskylä 1981.
Pesola, Paula: Länsimainen kuva japanilaisesta perheestä uudenaikaistumisen murroksessa 1870-luvulla. Tekeillä. Oulu.
Piirala, Juha: Yhdysvaltain ja Ison-Britannian suhtautuminen Kiinan-Japanin sotaan. Tekeillä. Oulu.
Toiviainen, Hillevi: Search for Security. United States Citizens in the Far East 1890-1906: a comparative study of problems relating to safeguarding Americans in China and Japan. Diss. Studia Historica Jyväskyläensia 33. Jyväskylä 1986.
Virtanen, Pertti: Yhdysvaltain kauppapolitiikka Japanissa vuosina 1878-1905. Jyväskylä 1972. 1900-luku: vuoteen 1945
Fält, Olavi K.: Japanin tiedustelupalvelun ja suomalaisten aktivistien yhteistyö Venäjän-Japanin sodan aikana. Oulu 1973.
Herranen, Eeva: G.J. Ramstedt Suomen asiainhoitajana ja Suomen Japanin suhteiden kehittäjänä 1920-luvulla. Joensuu 1998.
Hirvenoja, Leena: Englantilais-Japanilaisen allianssin uudistamispyrkimykset vuosina 1920-1921. Helsinki 1970.
Ilves, Kirsi: Japanin armeijan valtataistelu vuosina 1931-1936. Helsinki 1989.
Karvonen, Heimo: Yhdysvaltain suhtautuminen Japanin ekspansioon Kiinassa vuosina 1931-1932. Tampere 1992.
Kiviniemi, Katja: Yhdysvaltalaisen lehdistön kuva Japanista ensimmäisen maailmansodan aikana. Tekeillä. Oulu. Koivisto,
Jaana Marttila, Salme: Japanin suhtautuminen Suomeen maailmansotien välisenä aikana suomalaisen diplomaattiaineiston valossa. Turku 1985.
Koivula, Ahti: Muutamia piirteitä Tojohiko Kagavan sosiaalisesta toiminnasta Japanissa. Sosiologia. Turku 1949.
Korhonen, Jarmo K.: Uhka pohjoisesta. Australian suhtautuminen Japanin vaikutusvallan kasvuun 1937-1939. Joensuu 1992.
Kostet-Kärkkäinen, Sari: Länsimainen näkemys lastenkasvatuksesta Japanissa 1904-1910. Tekeillä. Oulu.
Lehtimäki, Jarmo: Yhdysvaltain suhtautuminen Venäjän-Japanin sotaan 1904-1905. Oulu 1988.
Lehtinen, Eva-Liisa: Santungin kysymyksen vaikutus USA:n Japanin suhteisiin vuosina 1914-1922. Tampere 1973.
Lundberg, Matti: Suomen Tokion lähetystön raporttien kuva Japanin poliittisesta kehityksestä 1919-1941. PoHi. Helsinki 1986.
Manninen, Ohto: Ranska ja Venäjän toinen Tyynenmeren eskaaderi. Eräitä puolueettomuusongelmia Venäjän-Japanin sodan aikana 1904-1905. Helsinki 1969.
Mikkilä, Matti: USA:n ulkopolitiikka ja Japani vuoden 1931 syyskuusta vuoden 1932 maaliskuuhun. Helsinki 1965.
Pelo, Arvo: Englannin ja Japanin vuoden 1902 liitto. Helsinki 1975.
Pohjala, Heikki: Suomen ja Japanin suhteet (1919-1925) eli miten se seikka, että Neuvostoliitto oli Suomen ja Japanin yhteinen naapuri vaikutti suomalaisjapanilaisen yhteistyön syntymiseen. Helsinki 1970.
Rautia, Seppo: Indokiinan kysymys Yhdysvaltain ja Japanin välisissä suhteissa kesästä 1940 Pearl Harboriin. Helsinki 1991.
Salminen, Hillevi: Helsingin lehdistö ja Venäjän-Japanin sota. Turku 1970.
Suutarinen, Sakari: Yhdysvaltojen ja Japanin suhteet Venäjän ja Japanin sodassa 1904-1905. Jyväskylä 1982.
Torikka, Mauri: Mantsurian kysymys osana Japanin sisäistä valtataistelua vuoden 1931 keväästä Mantsukuon tunnustamiseen syksyllä 1932. Turku 1994.
Törmä, Matti: Englannin suhtautuminen Japanin ekspansiopolitiikkaan vuosina 1937-1939. Tampere 1977.
Utunen, Jaakko: Japanin kuva suomalaisessa lehdistössä 1941-1945. Tekeillä. Oulu.
Uusimäki, Toni: Englannin suhtautuminen Japanin Venäjäninterventioon 1917-1918. Turku 1991.
Vehanen, Eino: Evankelisten lähetysseurojen yhteistoiminta Japanissa. KiHi. Helsinki 1938.
Väisänen, Kalevi: Woodrow Wilsonin suhtautuminen nousevaan Japaniin vuosina 1913-1918. Oulu 1994f.

Toisen maailmansodan jälkeinen aika: 1945

Allo, Leo: Japani ja Neuvostoliitto toisen maailmansodan jälkeen. VaOp. Helsinki 1968.
Antikainen-Kokko, Annamari: Japanin poliittistaloudellinen rooli Kaakkois-Aasiassa 1964-1975. Turku 1990.
Hynönen, Kalle: Yhdysvaltain Japanin politiikka vuosina 1945-1951. Jyväskylä 1973.
Kallio, Kosti Jaakko: Ruuteru. Japanin evankelisluterilaisen kirkon lehti 1963-1983. KiHi. Helsinki 1997.
Kautia, Marja: Japanin asema Aasiassa toisen maailmansodan jälkeen. VaOp. Helsinki 1968.
Ketonen, Tero: Keisarivallasta kansanvaltaan. Yhdysvaltain yritys demokratisoida japanilaista yhteiskuntaa vuosina 1945-1948. Turku 1996.
Kinnunen, Mikko: Kysymys Kuriilien omistuksesta Neuvostoliiton ja Stalinin näkökulmasta 194561. PoHi. Helsinki 1993.
Koivisto, Jaana: Suomen ja Japanin kulttuurisuhteet 1952-1985.Lis. Tekeillä. Oulu.
Kosma, Jari: Nousu tuntemattomuudesta johtavaksi autoviejäksi. Japanin autoviennin kehitys vuosina 1952-1973. Turku 1991.
Mäenpää, Ismo: Japanin pyrkimys taloudelliseen turvallisuuteen. Japanin englanninkielisen lehdistön välittämä kuva valtion turvallisuuspolitiikan päämääristä Nakasonen hallituskaudella 198286. Turku 1987.
Neitiniemi, Päivi: Yhteistyön ongelmat Japanin taloudellisissa ja turvallisuuspoliittisissa suhteissa Yhdysvaltain kanssa. Helsinki 1992.
Oinas-Kukkonen, Henry: Yhdysvallat ja japanilainen kommunismi 1945-1946. Oulu 1991.
Oinas-Kukkonen, Henry: Yhdysvaltain suhtautuminen japanilaiseen kommunismiin 1945-1946. Lisensiaattityö. Oulu 1993.
Oinas-Kukkonen, Henry: US Attitude towards the Japanese communist movement 1944-1947. Diss. Oulu 1999.
Okkonen, Tuula: Yhdysvaltain näkemykset ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi 1942-1947. Lisensiaattityö. Oulu 1999.
Okkonen, Tuula: USA:n näkemykset ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi 1942-1947. Tekeillä. Väitöskirja. Oulu.
Poutasuo, Kari: Yhdysvaltojen ja Japanin suhteet toisen maailmansodan jälkeen. VaOp. Helsinki 1966.
Ruokonen, Ilkka: Yhdysvaltain Japanin politiikka toisen maailmansodan jälkeen. VaOp. Helsinki 1962.

Jordania

Ripatti, Hannu: Englanti ja Transjordanian synty. PoHi. Helsinki 1986.

Kambodza (ks. Indokiina)

Kaukasuksen alue

Jylhä, Mikko: Englannin Kaukasuksen politiikka 1917-1921. Oulu 1982.
Jämsä, Tapio: Ison-Britannian Armenian politiikka Versaillesin rauhasta Lausannen rauhansopimukseen. Tekeillä. Oulu.

Kiina

Keisarillinen Kiina

Ajosmäki, Sari: Suomen lähetysseuran lähettien suhde kiinalaiseen kulttuuriin 1901-1916. KiHi. Helsinki 1995.
Hakala, Aune : Naisen asema Kiinassa uudella ajalla ennen vuoden 1911 vallankumousta. Helsinki 1968.
Olkkonen, Soini: Adaptaatiomenetelmän esiinmurtautuminen Kiinan lähetyksessä 1500 ja 1600-luvulla. KiHi. Helsinki 1969.
Pihlajamäki, Jorma: Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet vuosina 1865-1905. Jyväskylä 1983.
Piirala, Juha: Iso-Britannia ja Kiinan-Japanin sota. Oulu 1997.
Piirala, Juha: Iso-Britannia ja Kiinan-Japanin sota. Tekeillä. Lisensiaattityö. Oulu.
Rantatupa, Heikki: Ulkovaltojen rautatiehankkeet Kiinassa vuoteen 1900. Jyväskylä 1970.
Rantula, Osmo: Saksan suhtautuminen Venäjän laajentumispolitiikkaan Kiinan suunnalla 1894-1900. Jyväskylä 1981.
Saarela, Mika: Sopivan tilaisuuden tullen. Hongkongin laajennus osana Ison-Britannian Kiinan politiikkaa vuosina 1894-1898. Turku 1995.
Siitonen, Veikko: Boksarikapina ja siihen johtaneita tekijöitä. Helsinki 1967.
Taipale, Marjatta: Kiina 1700-luvun puolivälissä ruotsalaissuomalaisten kaukoidänkävijöiden näkemänä. Turku 1970.
Toiviainen, Hillevi: Search for Security. United States Citizens in the Far East 1890-1906: a comparative study of problems related to safeguarding Americans in China and Japan. Diss. Studia Historica Jyväskyläensia 33. Jyväskylä 1986.
Toiviainen, Timo: Yhdysvaltain Kiinanpolitiikka vuosina 1894-1903. Jyväskylä 1969.
Vesterinen, Seppo: Britannian kaukoidän politiikka vuosisadan vaihteessa ja erityisesti suhtautuminen Mantsurian kysymykseen vuosina 1900-1904. Helsinki 1968.
Viljakainen, Jarmo: Englannin kilpailu vaikutuksesta Kiinassa 1894-1902. Tutkimus siitä, kuinka Englanti joutui puolustamaan poliittisia ja kaupallisia etujaan Kiinassa Venäjää, Saksaa ja Ranskaa vastaan. PoHi. Helsinki 1972.
Viljakainen, Kirsti: Englannin perustelut Kiinanpolitiikalleen 1833-1860. Historiallinen tutkimus Englannin eri piirien poliittisista perusteluista ja vaikutuksen voimakkuudesta Kiinanpolitiikallaan vuosien 1833 ja 1860 välisenä aikana. PoHi. Helsinki 1972.
Ylikoski, Esa: Kiinan käsittely suomalaisissa yleisen historian oppikirjoissa autonomian ajan loppupuolella ja siihen vaikuttaneita taustatekijöitä. Turku 1989.

Tasavallan aika 1912-1949

Ahlberg, Kari: Yhdysvaltojen Kiinanpolitiikka George C. Marshallin välitysyrityksen aikana 1945-1947. PoHi. Helsinki 1995.
Gellans, Rita: Sun-Yat-Sen och Kuomintang samt dess förelöpare. En granskning av den kinekiske ledarens betydelse för partiet fram hans död 1925. Åbo 1975.
Haataja, Onerva: Kiinan esiisien palvonnan perusolemus. Etiikka. Helsinki. s.a.
Halinen, Antti: Kiina neuvostopolitiikassa 1917-1924. VaOp. Helsinki 1968.
Hentunen, Silja: Sovittelu vai Kiinan kommunistien tukeminen? Yhdysvallat etsii ratkaisua Kiinan kommunistiongelmaan vuosina 1937-1945. Helsinki 1991.
Honkanen, Outi: Yhdysvaltain suhtautuminen Mantsurian kriisiin 1931-1933. Oulu 1989.
Häyhä, Leena: Veihaiveikysymys Englannin politiikassa ensimmäisestä maailmansodasta vuoteen 1930. Helsinki 1968.
Karimo, Antero: Vieraan paradigman kohtaaminen. Länsimaisen lääketieteen suhtautuminen perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen ja sen ilmeneminen englanninkielisissä lääketieteellisissä aikakausjulkaisuissa 1927-1871. Turku 1998.
Karvonen, Heimo: Yhdysvaltain suhtautuminen Japanin ekspansioon Kiinassa vuosina 1931-1932. Tampere 1992.
Komulainen, Tuula: Ison Britannian kaupalliset edut Kiinassa 1919-1922. Tekeillä. Oulu.
Koski, Jorma: Ison-Britannian suhtautuminen Shanghain kriisiin vuonna 1932. Tampere 1975.
Koskinen, Kari: Yhdysvaltojen Kiinan politiikka 1909-1922. Jyväskylä 1970.
Lahtinen, Eva-Liisa: Santungin kysymyksen vaikutus USA:n Japanin suhteisiin vuosina 1914-1922. Tampere 1973.
Laine, Pia: Pahan kuvia - Kiinalainen väkivalta ja "tunteettomuus" Norbert Jacquesin matkakuvauksen (191213) valossa. KuHi. Turku 1999.
Matikainen, Kalevi: Yhdysvaltain Kiinanpolitiikka 1931-1936. Helsinki 1969.
Mattila, Harri: Wilsonilainen moraalidiplomatia Yhdysvaltain Kiinanpolitiikan muodostamisessa keväällä 1913. Tampere 1988.
Mikkonen, Tuula: Lähetyspropagandan kuva Suomen kirkon lähetysalueiden yhteiskuntaoloista Lounais-Afrikassa ja Kiinassa 1920 ja 1930-luvuilla. Jyväskylä 1978.
Nikali, Kaija: Kiinan kysymys USA:n sisäpoliittisena ongelmana keväästä 1949 Korean sodan syttymiseen 24.6.1950. Helsinki 1972.
Peltola, Vuokko: Yhdysvaltain Kiinanpolitiikka 1923-1931. Oulu 1986.
Peregrine, Satu: Englannin suhtautuminen Mantsurian kriisiin vuosina 1931-1932. Helsinki 1967.
Rahkola, Tapio: Yhdysvaltain Kiinanpolitiikka vuosina 1945-1948. Helsinki 1962.
Rautajoki, Reijo: Kiina Yhdysvaltain politiikassa toisen maailmansodan aikana erityisesti Jaltan sopimuksen valossa. Tampere 1973.
Riekkinen, Heikki: Kiinan kommunistisen puolueen suhtautuminen yhteistoimintaan Kuomintangin kanssa vuosina 1921-1927. Jyväskylä 1977.
Ruotsalainen, Veli-Matti: Päämääränä kommunistinen Yenan; amerikkalaisten kirjeenvaihtajien käsitys kiinalaisesta kommunismista. Turku 1995.
Sarpa, Pentti: Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteet Kiinaan vuodesta 1931 Japanin antautumiseen. Helsinki 1964.
Sten, J.: Kiinan kommunismi vuosina 1921-1949. VaOp. Helsinki 1955.
Ukkonen, Timo: USA:n Kiinan politiikka ensimmäisen maailmansodan aikana. Tekeillä. Oulu.
Uola, Mikko: Suomi ja keskustan valtakunta. Suomen suhteet Kiinan tasavaltaan 1919-1949. Väitöskirja. PoHi. Turku 1995.
Varanki, Jukka : Mao Tse-Tung vallankumoussodan teoreetikkona. VaOp. Helsinki 1965.

Kommunistinen Kiina 1949

Byckling, Pirkko-Liisa: Yhdysvaltojen suhtautuminen kysymykseen Kiinan edustuksesta Yhdistyneissä Kansakunnissa. VaOp. Helsinki 1973.
Husso, Kirsti: Kiinan ja Neuvostoliiton ideologinen kiista, "Leninin perilliset". VaOp. Helsinki 1966.
Härkönen, Kari: Kiinan kommunistinen puolue. Ideologia, rakenne ja toiminta. VaOp. Helsinki 1965.
Inki, Jorma: Neuvostoliiton ja Kiinan kansantasavallan taloudelliset järjestelmät toisiinsa verrattuina. Taloustiede. Turku 1967.
Inkinen, Sari: Kungfutselaisuus Mao Zedongin ajattelussa. Helsinki 1998.
Kallo, Johanna: Luokkataistelusta inventointiajatteluun. Kasvatus ja koulutustavoitteet kulttuurivallankumouksesta modernisaatioon Kiinan kansantasavallassa vuosina 1976-1982 Chinese Education julkaisun valossa. Turku 1998.
Karvonen, Hanna: Päiviö Parviainen Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijänä Kiinassa vuosina 1946-1953. KiHi. Helsinki 1996.
Laakso, Jaakko: Kiinan kommunistisen puolueen päälinja ja suhde kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen vuosina 1956-1960. PoHi. Helsinki 1973.
Laine, Pekka: Förenta Staternas och Storbritanniens attityder till erkännandet av Kina och till Kinas representation i Förenta Nationerna. Lis. VaOp. Åbo s.a.
Murros, Kai: Sissiarmeijasta modernin sodan instrumentiksi. Helsinki 1999.
Nikali, Kaija: Kiinan kysymys USA:n sisäpoliittisena ongelmana keväästä 1949 Korean sodan syttymiseen 24.6.1950. Helsinki 1972.
Paltemaa, Lauri: When the Silence Is Broken. The Intellectual Background and Argumentation of the Chinese Democracy Wall Movement 1978-1980. PoHi. Turku 1998.
Pannula, Pia: Kongfuzin vai Maon jalanjäljillä? Kiinan kansantasavallan ihmisoikeuspolitiikan linjaukset 1989-1991. PoHi. Turku 1998.
Peltonen, Jouko: The New York Timesin ja the Timesin suhtautuminen USA:n Kiinojen politiikkaan 1972. Tekeillä. Oulu.
Pennanen, Erkki: Kiina, Neuvostoliitto ja kehitysmaat. Erimielisyydet maailmanvallankumouksen strategisista ja taktisista ongelmista. VaOp. Helsinki 1966.
Pesonen, Marja: Pekingooppera poliittisena vaikuttajana ja poliittisten muutosten heijastajana Kiinassa vuosina 1956-1967. PoHi. Helsinki 1978.
Rahkola, Tapio: Yhdysvaltain Kiinanpolitiikka vuosina 194558. VaOp. Helsinki 1962.
Rekola, Sanna: Kiinan kansantasavallan talouselämän kuvaus maolaisessa sanomalehdistössä 1949-1965. Turku 1986.
Salmenkari, Taru: Three trends of democratic thought in the People's Republic of China. Helsinki 1993.
Siika, Marita : Kiinan kulttuurivallankumouksen päämäärät kirjallisuudessa. Turku 1972.
Sivonen, Lauri: The Launching of the Hundred Flowers Campaign. Maos Politics towards the Chinese Intellectuals 1955-1956. PoHi. Helsinki 1989.
Uusiperhe, Virpi: Kiinakuva Suomen lehdistössä. Presidentti Koiviston Kiinanvierailusta 1988 Taivaallisen rauhan aukion tapahtumiin 1989. Turku 1993.
Valli, Jan: Kiinan kulttuurivallankumous Dagens Nyheterissä kesästä 1966 huhtikuuhun 1969. Tampere 1995.
Vikman, Ulla: Kiinan kommunismin syyt. VaOp. Helsinki 1966.

Korea

1800-luku

Holtari, Veli-Matti: Yhdysvallat ja "aamuntyvenen maa". Lännen ja idän imperialismia Koreassa vuosina 1883-1905. Jyväskylä 1983.

Toisen maailmansodan jälkeinen aika

Appelqvist, Seppo: Yhdysvaltain ja YK:n Korean sodan politiikka. Helsinki 1965.
Forsman, Sanna: Yhdysvallat YK:n rauhaanpakottamisoperaatioissa. Tutkimuskohteina Korean sota ja Persianlahden sota. PoHi. Turku 1999.
Helske, Kalle: Yhdysvaltojen ulkopoliittisen johdon ja Korean sotilashallinnon näkökannat Yhdysvaltojen Korean politiikkaan 1945-1946. Oulu 1999.
Hemminki, Pauli: Aleuteilta Japaniin, Riukiusaarille ja Filippiineille. USA:n Korean politiikka vuoden 1950 kesäkuun loppuun mennessä. Tampere 1980.
Kokkonen, Hannu: Yhdysvaltojen Koreanpolitiikka toisen maailmansodan päättymisestä Korean sodan loppuun. Jyväskylä 1973.
Kukkonen, Onni: "Korean sotaan" vuonna 1950 johtanut poliittinen kehitys paikallisena ja kansainvälispoliittisena probleemina erityisesti hyökkääjäkysymystä ja sodan syyyhteyttä sitä edeltäneeseen suurvaltapolitiikkaan silmälläpitäen. Lisensiaattityö. Tampere 1952.
Laurinen, Virpi: Eisenhowerin suhtautuminen Korean konfliktiin 1950-1954. Joensuu 1990.
Lindfors, Jouko: Sota rauhan puolesta. Yhdysvaltain sodanpäämäärät Koreassa heinälokakuussa 1950. Tampere 1984.
Posio, Mauri: Kaksi lehteä kaksi totuutta. Korean sota Uudessa Suomessa ja Vapaassa Sanassa 1950-1953. Oulu 1985.
Rantalainen, E.M.: Yhdistyneet Kansakunnat ja Korea. VaOp. Helsinki 1959.
Ruhala, Kalevi: Korean kriisin käsittely Yhdistyneissä Kansakunnissa. VaOp. Helsinki 1962.
Tarnaala, Eero: Korean sota ja Suomen puoluelehdistö. VaOp. Helsinki 1967.
Veijalainen, Kati: "Talouskasvu ensin, tulonjako myöhemmin". EteläKorean sosiaalipoliittinen ilmapiiri nopean talouskasvun ensi vuosina 1960-luvulla. Tampere 1993.

Laos (ks. Indokiina)

Libanon

Granholm, Kai: Libanonkrisen 1958. VaOp. Åbo 1968.

Lähi-itä: yleiset

Alanko, Pirkko: Lähiidän maailmanpoliittinen merkitys. VaOp. Helsinki 1967.
Güclü, Yücel: The Question of the Sanjak of Alexandretta: A Case Study in Peaceful Diplomacy in the Years between the two World Wars and its Aftermath. PoHi. Helsinki 1991.
Güclü, Yücel: The Alexandrettan Question 1936-1939. Lisensiaattityö. PoHi. Helsinki 1993.
Elo, Tapani: Kirkkojen maailmanneuvoston kannanotot Lähiidän kriisin esille nostamiin kysymyksiin 1948-1973. KiHi. Helsinki 1975.
Forsman, Sanna: Yhdysvallat YK:n rauhaanpakottamisoperaatioissa. Tutkimuskohteina Korean sota ja Persianlahden sota. PoHi. Turku 1999.
Hako-Rita, Erik: Studier i Suezkrisens förhistoria och bakgrund. Åbo 1961.
Hiedanniemi, Britta:
Kansallissosialistisen Saksan suhtautuminen Lähiidän arabinationalismiin. Tampere 1969.
Husso, Kyllikki: Arabiliitto. VaOp. Helsinki 1964.
Jouttijärvi, Tuula: Leopold von Ranken ja Eduard Meyerin käsityksiä Foinikian ja Palestiinan vanhan ajan historiasta. Jyväskylä 1985.
Jussil, Bengt: Krisen i Mellersta Östern 1967 i den finländska tidningspressen. En innehållsanalys av ledaravledningar och pressklippspalter i sju rikstidningar. Åbo 1970.
Kankkunen, Juho: New York Timesin suhtautuminen Carterin Lähiidän politiikkaan. Tekeillä. Oulu.
Karvonen, Ari: Yhdysvaltain lähiidän politiikka ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyiden aikana 1919-1923. Oulu 1985.
Karvonen, Arto: Yhdysvaltain rauhanpolitiikka Lähiidässä 1969-1973: aloitteellisuudesta odotteluun Nixonin presidenttikaudella. Turku 1995.
Kirsitie, Martti: Arabivaltioiden väliset suhteet. VaOp. Helsinki 1967.
Korhonen, Ari: Yhdysvaltain suhtautuminen Suezin kriisiin. Oulu 1991.
Lepola, Tapani: Englanti, Ranska ja lähiidän kriisi vuosina 1952-1956. Turku 1970.
Liljeström, Heikki: LähiIdän vuoriöljy kansainvälisessä politiikassa. VaOp. Helsinki 1957.
Linkoaho, Riitta: Islamilainen kulttuuri suomalaisessa matkakirjallisuudessa 1840-luvulta 1980-luvulle. Turku 1985.
Luojola, Samuli: Sir Anthony Eden's Suezpolitik på sensommaren och hösten 1956 i ljuset av underhusets protokoll. Åbo 1975.
Lyhykäinen, Kaarina: Moskovan patriarkaatin suhteet Lähiidän patriarkaateihin patriarkka Pimenin kaudella (1072-1990). KiHi. Helsinki 1993.
Neitiniemi, Jaana: Persianlahti uuden maailmanjärjestyksen koetinkivi? Persianlahden kriisi 1990-1991 Kansan Uutisten, Kansan Tahdon ja Tiedonantajan katsannossa. PoHi. Turku 1996.
Oikarinen, Jarmo: Lähi-idän haaste kylmän sodan strategialle. Alueellisen nationalismin vaatimukset ja kylmän sodan prioriteetit Yhdysvaltain puolustuspolitiikassa 1953-1956. Tampere 1993.
Oikarinen, Jarmo: The Middle East in the American Quest for World Order. Ideas of Power, Economics, and Social Development in United States Foreign Policy, 1953-1961. Dissertation. Bibliotheca Historica 47. Helsinki 1999.
Paularanta, Kimmo: Suezin kriisi englantilaisessa ja amerikkalaisessa lehdistössä. Tekeillä. Oulu.
Raulio, Olavi: Yhdistyneet Kansakunnat ja Keski-Itä. VaOp. Helsinki 1959.
Tarho, Tellervo: Öljykysymykset kansainvälisessä politiikassa. Tampere 1945.
Tiittanen, Ritva: Englannin lähiidän politiikka Benjamin Disraelin toisella pääministerikaudella vuosina 1874-1880. Turku 1972.
Tikka, Pekka: Yhdysvallat ja vuoden 1956 Suezin kriisi. Jyväskylä 1975.
Tikkanen, Teuvo: Suomen osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien sotilaalliseen rauhanturvatoimintaan Lähiidässä 195657. PoHi. Turku 1978.
Ujula, Jukka-Pekka: Daavid vai Goljat? Lähiidän kriisi 1967 Suomen johtavassa sanomalehdistössä. PoHi. Turku 1999.
Vähäsaari, Maarit: Itäinen Välimeri toisen rintaman keskustelussa vuoden 1943 loppupuoliskolla. Tampere 1992.

Palestiina ja Israel

Ahtola, Janne: Kulttuurin kaipuuta ja pyhien paikkojen tutkistelua? Egypti ja Palestiina brittien matkailukohteina 1880-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan. Lisensiaattityö. Turku 1996.
Bélinki, Sami: Palestinafrågans avgörande skede. Staten Israels födelse ur sionismen. Åbo 1956.
Elonheimo, Petri: Sionismin tavoitteet ja Dagens Nyheter 1947-1949. Turku 1994.
Hidén, Henrik: Sionismi ja Israelin valtion synty. VaOp. Helsinki 1962.
Holmström, Per-Erik: Palestinafrågan och dess behandling i FN 1947. En studie av den yttre ramen: stormaktspolitik, judeförförjelser och judiska flyktningar. Åbo 1981.
Jaaro, Etti: Israelin poliittiset puolueet. VaOp. Helsinki 1965.
Kauppinen, Jouko: Englannin Palestiinan politiikka Balfourin julistuksesta 1917 San Remon konferenssiin 1920. Turku 1992. Keränen, Tiina: Kibbutsiideologiat. Tampere 1975.
Kirkas, Tiina: Helsingin päivälehtien suhtautuminen Palestiinan kysymykseen YK:n jakopäätöksestä 1947 Israelin sodan päättymiseen 1949. PoHi. Helsinki 1989.
Kokkonen, Susanna: Ison-Britannian suhtautuminen juutalaiskysymykseen ja Palestiinan laittomaan maahanmuuttoon 1939-1945. Tekeillä. Oulu.
Koponen, Annaleena: Palestiinalaiset kansa vai ei? Palestiinan kysymyksen käsittely YK:ssa vuosina 1964-1974. Turku 1995.
Korhonen, Ari: Yhdysvaltain suhtautuminen Suezin kriisiin. Oulu 1991.
Koskela, Maria: Englannin Palestiinan politiikka 1938-1939. Tekeillä. Oulu.
Kovanen, Päivi: Shalhevetja, Jumalan liekki. Suomen lähetysseuran hepreankielinen koulu Jerusalemissa vuosina 1945-1963. KiHi. Helsinki 1996.
Lammi, Raimo: Suomen johtavan lehdistön suhtautuminen Israelin itsenäistymiseen. Oulu 1987.
Lamponen, Eino: Israelin ja Arabimaiden väliset ristiriidat. PoHi. Helsinki 1969.
Lappalainen, Katri: Juutalaisten maanviljelyskollektiivien muodostaminen Palestiinaan 1909-1927. Helsinki 1984.
Lehtonen, Riitta: Palestiinan kysymys Yhdysvaltain ulkopolitiikassa 1945-1949. Tampere 1978.
Lende, Sonja: Shalom Eretz Israel. Israelin oikeistoradikaalin liikkeen vastareaktio siirtokuntapolitiikkaan Juudeassa ja Samariassa 1992-1996. PoHi. Helsinki 1998.
Mangström, Eleonora: Palestinafrågan i Förenta Nationernas säkerhetsråd under åren 1947-1949. VaOp. Helsingfors 1958.
Mäkinen-Faure, Helka: David Ben-Gurion siionisti Palestiinan konfliktissa. Jyväskylä 1977.
Nevanperä, Kirsi: Yasser Arafat innovatiivisena ideologina. Tulkinta PLO:n puheenjohtaja Yasser Arafatin palestiinalaiskysymyksen ratkaisua koskevan retoriikan muutoksista sekä kansainväliselle ja arabiyleisölle suunnatun retoriikan eroista 1980-luvulla. VaOp. Jyväskylä 1996.
Norjanen, Tero: Controversy between Britain, France, Italy and the Vatican over the Holy Places in Palestine 1917-1923. PoHi. Helsinki 1997.
Nousiainen, Ilkka: Israelin valtion synty länsimaisen kirjallisuuden valossa. Turku 1976.
Nuutilainen, Risto: Israel ja Yhdistyneet Kansakunnat. VaOp. Helsinki 1966.
Paularanta, Kimmo: Suezin kriisi englantilaisessa ja amerikkalaisessa lehdistössä. Tekeillä. Oulu.
Perovaara, Päivi: Iso Britannia ja kansalliset liikkeet Palestiinassa 1920-luvun alussa. Tekeillä. Oulu.
Perälä, Seppo: Israel ja Arabimaat. VaOp. Helsinki 1964.
Pesonen, Tuomo: Palestiinan kysymys YK:n turvallisuusneuvostossa 1948-1949. Joensuu 1986.
Pitkänen, Pasi: Epävarmuudesta voittoon. Juutalaiset ja YK:n vuoden 1947 jakoprosessi. Tampere 1993.
Salosensaari, Elise: Englannin suhtautuminen juutalaisten kansalliskodin perustamiseen Palestiinaan vuosina 1917-1920. Tampere 1983.
Simonen, Marko: Yhdistyneiden kansakuntien vaikutus Israelin ja Egyptin suhteisiin vuosina 1973-1975. Turku 1994.
Tuominen, Kaarina: Palestiinan kysymys. VaOp. Helsinki 1964.
Tuomisto, Virpi: Theodor Herzl ja juutalaisvaltio. Tampere 1974.
Turpeinen, Ritva: Palestiinan muodostaminen Englannin mandaatiksi. Helsinki 1971.
Ukkonen, Jari: Theodor Herzlin poliittinen sionismi juutalaiskysymyksen ratkaisuna. Jyväskylä 1985.
Utriainen, Risto: The Timesin kuva 1947-1949 Palestiinan konfliktista. Turku 1998.
Utriainen, Risto: Kristillisen lehdistön suhtautuminen Israelin valtion syntyyn. Tekeillä. Oulu.
Varhama, Pentti: Palestiinan kysymys vuosina 1917-1922. Jyväskylä 1981.
Vuotila, Sanna-Maija: Itä-Euroopan ghetoissa ja keskitysleireillä olleiden juutalaisten reagointi holocaustiin 1939-1945. Jyväskylä 1993.

Persian lahden pikkuvaltiot

Kurronen, Juhani: "Al-Sabaabien hallitseman Kuwaitin kehittyminen itsenäiseksi valtioksi jatkuvan ulkoisen uhan alaisena vuosina 1716-1963. Helsinki 1992.
Röksä, Jarno: Amerikan palautettu kunnia. Maskuliinisuus Persianlahden sotavalokuvissa. YP. Jyväskylä 1995.
Saarikoski, Petri: Vuosien 1990-1991 Kuwaitin kriisi yhdysvaltalaisten Time ja Newsweek viikkolehtien pohjalta. Turku 1997.
Saario, Kimmo: Persianlahden alue ja Yhdysvallat. Persianlahden alueellisen alajärjestelmän poliittissotilaallinen turvallisuusongelmatiikka vuoden 1971 jälkeen turvattomuuden hallinnon näkökulmasta. Helsinki 1992.

Saudi-Arabia

Mäkelä, Petteri: Öljyn tähden. Englantilaisamerikkalainen kilpailu Saudi-Arabian öljystä vuosina 1941-1944. Jyväskylä 1993.

Syyria

Westman, Johanna: Den syriskegyptiska unionen 1958-1961. VaOp. Helsinki 1967.

Thaimaa

Viro, Juhani: Thaimaan säilyminen itsenäisenä siirtomaavallan aikakaudella kirjallisuuden tulkitsemana. Turku 1971.

Turkki

Aaltonen, A.A.A.: Venäjän suurpoliittiset suunnitelmat salmien suunnalla ensimmäisen maailmansodan aikakaudella. Helsinki 1954.
Ahonen, Aarne: Saksan Turkin politiikka vuosina 193942. Suurlähettiläs Franz von Papenin näkökulma. Joensuu 1975.
Anttila, Outi: Turkkilaiskysymys Saksan valtiopäivilllä 1520-luvulla. Turku 1970.
Blank, Gösta: Turkinkysymys Saksan valtiopäivillä vuosina 1594-1608. Helsinki 1961.
Bora, Tolga Oktas: The Oldest Civilization of the World was Turkish. Atatürk's Image of the Turkish Pre-History. Oulu 1999.
Behmer, Erik: Partisystemet i Turkiet under republiken. VaOp. Helsinki 1966.
Heath, Peter: An End to Ottoman Conservation. The Anglo-Arab Conspiracy. Tampere 1993.
Hänninen, Sisko-Liisa: Saksan suhtautuminen Italian-Turkin sotaan. Helsinki 1951.
Kaukonen, Anja: Venäjän suhtautuminen saksalaisen kenraalin Liman von Sandersin lähettämiseen organisoimaan Turkin armeijaa vuosien 1913-1914 vaihteessa. Helsinki 1968.
Kemppi, Lauri: Turkin salmien kysymys viimeisinä rauhan vuosina ennen ensimmäistä maailmansotaa. Helsinki 1959.
Kinnari-Kilicarslan, Päivi: Turkin tasavallan vastaus ulkoisen uhan ja sisäisen takapajuisuuden haasteeseen: yksipuoluehallinnolla moderniuteen. Atatürkin kausi (1923-1938) brittien lähetystöraporttien valossa. Jyväskylä 1995.
Kopponen, Marja: Englannin Turkin politiikka vuonna 1939. Oulu 1985.
Kütük, Zeki: Turkin valtaeliitin länsimaistumispyrkimykset. PoHi. Turku 1995.
Laakso, Kyllikki: Turkkilaisvaara Saksan poliittisessa ajattelussa 1600-luvun alussa. Helsinki 1954.
Laatunen, Simo: Turkin kysymys vuonna 1939. Helsinki 1958.
Lampinen, Jari: Englanti ja Mustanmeren salmien kysymys 1918-1920. Tampere 1987.
Lehtonen, Pentti J.: Franz von Papenin toiminta Turkissa toisen maailmansodan aikana. Helsinki 1962.
Lindgren, Maarit: Ranskan Turkin politiikka 1913-1914. Helsinki 1974.
Lindström, Olavi: Turkki ja Eurooppa 1800-luvulla Napoleonin Egyptin retkestä Berliinin kongressiin. Turku 1953.
Luntinen, Pertti: Turkin salmien kysymys maailmansodan ensimmäisen sotavuoden aikana. Helsinki 1959.
Maines, Elina: Seltsukkisulttaanien suhde ortodoksiseen islamiin. Turku 1993.
Meronen, Kyösti: Turkin kysymys kansainvälisessä politiikassa vuonna 1895. Helsinki 1961.
Nissinen, Jouko: Turkki Englannin politiikassa 1918-1920. Oulu 1993.
Pöysä, Mervi: Bismarckin Turkin politiikka vuosina 1875-1890. Jyväskylä 1982.
Rossi, Matti: Ulkovaltojen suhtautuminen nuorturkkilaiseen vallankumoukseen ja vuoden 1909 "vastavallankumousyritykseen". Helsinki 1961.
Salo, Timo: Englannin suhtautuminen Kemal Atatürkiin ja hänen johtamaansa kansanliikkeeseen 1919-1923. Helsinki 1965.
Tietäväinen, Marko: Ison-Britannian Turkin politiikka 1918-1923. Helsinki 1998.
Tulokas, Ilmari: Turkin liittyminen ensimmäiseen maailmansotaan. Helsinki 1967.
Vesterinen, Anna-Liisa: USA:n suhde Turkkiin Versailles'n rauhankonferenssissa. Wilsonin ja USA:n politiikan vaikutus Turkkiin Versailles'sta Lausanneen. Tampere 1970.
Virkki, Markku: Churchill ja Dardanellien operaatio vuonna 1915. Helsinki 1968.

Venäjän aasialaiset alueet

Juntunen, Alpo: Rikollisten karkotus Suomesta Siperiaan ja karkotetut rangaistuspaikalla. Turku 1972.
Juntunen, Alpo: Kadotus vai pelastus? Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Lisensiaattityö. Turku 1981.
Juntunen, Alpo: Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Väitöskirja. Helsinki 1983.
Kujanen, Hannu: Suomalaista valaanpyyntiä itäisellä Tyynellämerellä. Suomalaisvenäläisen valaanpyyntiyhtiön toiminta vuosina 1851-1862. Turku 1993.
Palva, Inkeri: Siperian suomalaisten vankien ja siirtolaisten sielunhoidosta. Käytännöllinen teologia. Helsinki 1933.

Vietnam (ks. Indokiina)

LYHENTEET


TakaisinUutiset ja keskustelu | Ajankohtaista | Historian äärelle | Julkaisut
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute ja yhteystiedot | Etusivulle

Etusivulle

Päivitetty Notice: Undefined variable: sivu_paivitetty_print in /home/u42741/public_html/vintti/includes/rakenteet/loppu.php on line 36 31.7.2017 11:15