Työpaikkailmoitus

Hankevetäjä Siirtolaisuusmuseoon

Siirtolaisuusmuseo hakee hankevetäjää Leader Liiverin rahoittamaan Siirtolaisuusmuseo nuortuu -hankkeeseen. Hankkeessa aktivoidaan lapsia ja nuoria mukaan museotoimintaan. Siirtolaisuusmuseon eläessä nykypäivää, halutaan työtä tehdä myös maahanmuuttajien kanssa.

Hankevetäjä vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen toteutumisesta, toimenpiteiden sisällöistä, suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta
sekä hankkeen viestinnästä, markkinoinnista ja raportoinnista. Työntekijä suunnittelee ja toteuttaa toimintaa tiiviissä yhteistyössä lasten, nuorten ja yhteistyökumppaneiden sekä museon muiden työntekijöiden kanssa. Hanke pyritään aloittamaan 1.9.2024 ja se kestää 1½ vuotta.

Hakijalta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä erityisesti lasten, nuorten ja maahanmuuttajien kanssa.  Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn. Arvostamme hyviä viestintätaitoja, tietämystä siirtolaisuudesta sekä kokemusta tapahtumatuotannosta ja hanketyöstä. Parhaat edellytykset tehtävälle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (FM) sekä kokemus museotyöstä ja museopedagogiikasta. Myös opiskelujen loppusuoralla olevat huomioidaan.

Tehtävä on osa-aikainen, työajaksi on budjetoitu 80 % kokonaistyöajasta. Työntekijälle pyritään haluttaessa järjestämään muita museotoimintaan liittyviä töitä, niin että täysiaikaisuus täyttyy. Työt pyritään aloittamaan 1.9.2024 tai sovitusti. Noudatamme tehtävässä yksityisen museoalan työehtosopimusta. Toimen 80 % työaika on 29 h/viikko (kokonaistyöaika on 36 h 15 min) ja 80 % palkka hankkeen ajan maisterilla on 2080 €/kk (kokonaistyöajan palkka 2600 €/kk). Peruspalkan päälle mahdollisuus saada 160 € henkilökohtaista lisää (kokonaistyöajassa 200 €). Koeaika on 6 kk. Tehtävä on määräaikainen ja työsuhde solmitaan, kun hanke saa rahoituspäätöksen.

Toimita vapaamuotoinen hakemus ensisijaisesti sähköpostilla viimeistään 26.7.2024 tai postilla osoitteeseen Siirtolaisuusmuseo, Terästalo, Keikulinkuja 1, 61100 Peräseinäjoki. Haastatteluja tehdään jo hakuaikana. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja tai p. 040 355 6055.

Siirtolaisuusmuseo toimii Peräseinäjoella ja sitä ylläpitää Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry. Museon tehtävänä on muuttoliikkeisiin liittyvän kulttuuriperinnön vaaliminen. Siirtolaisuutta esitellään ennen kaikkea ulkomuseoalueella, jossa on neljä eri puolilta maailmaa tuotua asuinrakennusta. Museo järjestää muuttoliikkeiden kulttuuria, historiaa ja nykypäivää esitteleviä näyttelyitä, seminaareja, konsertteja sekä muita tapahtumia. Museossa työskentelee vakituisen toiminnanjohtajan kanssa osa-aikaisia museoavustajia eri tehtävissä. Museo saa vuosittain toiminta-avustusta Seinäjoen kaupungilta.