Tietoa sivustosta

Agricola – Suomen humanistiverkko on humanistisia tieteitä yleistajuistava verkkojulkaisukokonaisuus, joka toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa synnyttävänä foorumina. Sen tavoite on eheyttää pirstaloitunutta humanistista tiedejulkisuutta kokoamalla yhteen ja tiedottamalla alan ilmiöistä, tapahtumista ja julkaisuista. Portaaliin kuuluvat linkkikirjaston ja erilaisten tapahtumailmoitus-, apuraha- ja työpaikkailmoitustietokantojen lisäksi humanistisen alan verkko-opetuspalvelut, Agricolan tietosanomat -verkkolehti, H-verkko-sähköpostilista, uutis- ja keskustelufoorumit, Agricolan kirja-arvostelujulkaisu, tieteellisten verkkolehtien ja blogien seurantasivut, julkaisusarja, sekä Facebook ja Twitter-sivut, sekä referee-verkkojulkaisu Ennen ja nyt.

Albert Edelfelt: Michael Agricola : Christiano Salutem.Julkaisussa: Lukemisia lapsille. Suom. V. Tarkiainen ja Valter Juva. / Topelius, Z.. – Porvoo 1907, S. 81., Kansalliskirjasto, Helmi-tietokanta.

Sivuston nimeksi ja tunnukseksi on valittu Mikael Agricola (n. 1510–1557) joka loi perustan suomalaiselle kirjalliselle julkisuudelle. Tätä julkaisemisen perinnettä Agricola-portaali pyrkii jatkamaan edistämällä vapaata verkkojulkaisemista humanistisella alalla.

Agricola portaalin vaiheet

Agricola-portaalin toiminta alkoi Agricola-Suomen historiaverkko -nimisenä ”kotisivuna” vuonna 1996. Sen käynnistivät yhdessä Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos ja Turun yliopiston historian laitos. Agricolaa käynnistämässä olivat myös seuraavat tahot: Kansallisarkisto, Helsingin yliopiston kirjasto, Eduskunnan kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Museovirasto, Suomen Historiallinen Seura, SKS, Elinkeinoelämän keskusarkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Museoliitto ja Opetushallitus. Opetusministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta vuosina 1996–1998. Rahoituksesta huolehtivat vuonna 1999 Tampereen ja Turun yliopistojen historian laitokset. Vuodesta 2000 Agricola-projekti on ollut osa Historian valtakunnallista verkko-opetushanketta, joka muuttui Valtakunnalliseksi humanistiseksi verkko-opetukseksi vuonna 2017 ja verkko-opetus kytkettiin osaksi portaalin toimintaa. Vuoden 2018 alusta portaali laajeni kattamaan historian lisäksi myös muita humanistisia oppialoja, ja sen nimi muutettiin Agricola – Suomen humanistiverkoksi. Vuonna 2022 solmittiin uusi sopimus portaalin toiminnasta.

Sähköposti:

Agricola portaalin rahoitus

Portaalia rahoittavat:
Helsingin yliopisto:valtiotieteellinen tiedekunta, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria
Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, aate- ja oppihistoria, historia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
Suomen Historiallinen Seura
Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, historia
Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, poliittinen historia
Åbo Akademi, Historieämnet vid Åbo Akademi

Portaalin toimitus
Agricolan toimittaja: Jenna Herva
Vastaava päätoimittaja: Tapio Onnela (emeritus)