Keväällä 2018 ilmestyi YTL Marjo Liukkosen väitöskirja Hennalan naismurhat 1918. Lapin yliopistossa hyväksytty sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ja siihen perustuva tietokirja on synnyttänyt vilkkaan keskustelun muistitiedon käytöstä menneisyyden tutkimuksessa. Teos on herättänyt keskustelua historioitsijoiden, mutta myös muiden muistitietoa hyödyntävien tieteenalojen parissa. Tämä sivusto kerää yhteen eri puolilla mediaa ilmestynyttä uutisointia ja keskustelua aiheesta. Julkaisu täydentyy […]

Lue lisää

Valkoinen ruusu -vastarintaryhmä toimi Saksassa vuosina 1942–1943 julkaisemalla ja levittämällä yhteensä kuusi lentolehtistä Hitlerin hallintoa vastaan. Lentolehtiset julkaistaan Agricolan julkaisusarjassa nyt ensimmäistä kertaa suomeksi käännettyinä. Käännökset on tehnyt FL Leena Laihon johtama saksan kielen kääntämisen opiskelijaryhmä Turun yliopistosta. Lue koko julkaisu    

Lue lisää

Uudenkaupungin rauha solmittiin Ruotsin ja Venäjän välillä 30. elokuuta vuonna 1721. Se päätti sekä Suuren Pohjan sodan (1700-1721) että Suomessa isoksi vihaksi kutsutun miehitysajan (1713-1721). Uudenkaupungin kaupunki sai kesällä 2013 rauhan solmimiseen liittyvien asiakirjojen digitaalisia kopioita Venäjän ulkoministeriön historialliselta osastolta. Asiakirjat julkaistaan Agricolan julkaisusarjassa, jotta ne olisivat nyt helpommin kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Niitä ei ole […]

Lue lisää

Ajatus Suomen ja Viron valtioliitosta on noussut aika ajoin esille ja asiaa pohdittiin myös jatkosodan aikana. Ainakin Suomen ulkoasiainministeriön, Paavo Hynnisen ja Jukka Rangellin arkistoista löytyvä, lyhyesti Suomi-Eesti otsikoitu ja nimimerkillä Castor julkaistu muistio on todennäköisesti tuttu monille tutkijoille. Virolainen Magnus Ilmjärv nimeää sen kirjoittajaksi Suomalaisuuden Liitonpuheenjohtajan, professori V. A. Heiskasen, joka ulkoasiainministeriön kopioon tehtyjen merkintöjen perusteella toimitti sen ministeriöön Aaro Pakaslahdelle syksyllä […]

Lue lisää

8

Neuvostoliitossa 1970-luvulla kädestä käteen kiertänyt samizdat-julkaisu Kaava antaa ohjeita siitä miten tulee toimia, mikäli joutuu pidätetyksi tai kutsutuksi KGB:n kuulusteluihin. Jakov Vinkovetskin kirjoittaman tekstin käänsi vironkielisestä versiosta Juhan Kristian Talve ja sen julkaisi suomeksi vuonna 1986 Osuuskunta Turun Kirjakahvila. Lue koko julkaisu

Lue lisää

Agricola Suomen historiaverkko julkaisee ohessa Matti Rossin kirjeen Unkarin kirjailijaliitolle 11.4. 1975. Kirje julkaistiin alun perin Tiedonantaja-lehdessä 18.7. 1975. Matti Rossin Unkarin kirjailijaliitolle ja Unkarin Suomen suurlähettiläälle keväällä 1975 lähettämästä kirjeestä nousi vilkas keskustelu ja se on käynnistynyt myöhemmin useita kertoja uudestaan mm. viimeksi vuonna 2007, kun Matti Rossi palkittiin kirjallisuuden valtionpalkinnolla. Kirjeen katsottiin ilmiantaneen […]

Lue lisää

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on toimia muistilistana Ennen ja nyt – Historian tietosanomiin ja Agricola – Suomen historiaverkkoon kirjoittaville. Ohjeistus on laadittu osittain vastaamaan Historian verkkojulkaiseminen -kurssilla nousseisiin kysymyksiin koskien tekstin tuottamista yleensä sekä erityisesti koskien Ennen ja nyt -julkaisun sekä Agricola-portaalin käyttämiä tekstilajeja. Ajatuksena on, että kirjoitusprosessin alussa, aikana ja/tai sen päätteeksi kirjoittaja voi käydä […]

Lue lisää

Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 70 vuotta Katynin joukkomurhista, joissa puolalaisia upseereita ja muita yhteiskunnalliseen eliittiin kuuluvia henkilöitä surmattiin Neuvostoliiton NKVD:n toimesta keväällä 1940. Lue koko julkaisu

Lue lisää

Agricola – Suomen historiaverkko julkaisee tällä sivulla Elina Sanan Tieto-Finlandialla palkitun Luovutetut. Suomen ihmisluovutukset Gestapolle teokseen liittyviä tekstejä, kommentteja ja arvioita. Sivuston tarkoitus on antaa mahdollisimman monipuolinen kuva siitä keskustelusta, jota Sanan kirjasta ja hänen esittämistään väitteistä on käyty. Sivu täydentyy sitä mukaa kun tekstejä löytyy lisää. Sivulle on valittu ensisijaisesti tekstejä, jotka ovat jo valmiiksi Internetissä […]

Lue lisää

Opetusministeriön, kouluhallituksen ja Tampereen yliopiston psykologian laitoksen järjestämässä opetusmenetelmäkokeilussa tuotettiin 1970-luvulla opetusmoniste, jota käytettiin Pirkkalan kunnan peruskoulun viidensillä luokilla eli 11-vuotiaiden oppilaiden historian opetuksessa lukuvuonna 1974-75. Monisteesta nousi vilkas keskustelu sen tultua julkisuuteen vuonna 1975. Lue koko julkaisu

Lue lisää

Alkuperäisen version lehdistökatsauksista ovat tehneet Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen opiskelijat 1970-luvulla. WWW-versio on Agricola-projektin. Lue koko julkaisu

Lue lisää

Aineistot on muokattu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ATK-tallenteista WWW-muotoon Agricola-projektin toimesta. Tarkempia tietoja tallenteista saa KKTK:sta. Aineistoa käytettäessä täytyy muistaa, että ne on digitoitu suomen kielen tutkimusta varten. Teksteihin on saattanut digitoinnin yhteydessä pujahtaa virheitä, joten nämäkään versiot eivät vastaa täysin alkuperäisiä teoksia. Nämä sekä lukuisat muut teokset löytyvät nyt myös KKTK:n omilta sivuilta Vanhan kirjasuomen korpuksesta Lue koko […]

Lue lisää