Kirjoituksia Agricolassa:

Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku 8.10.-8.11.2020

Lisätty 22.9.2020 | Ilmoitus

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Esimerkkejä tuetuista hankkeista ja myönnetyistä summista löytää säätiön nettisivulta: www.kalevikuitusensaatio.fi. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle. Hakemus on vapaamuotoinen ja mahdollisimman tiivis. Hakijan nimi, hanke ja haettu summa […]

Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku 15.10.-16.11.2018

Lisätty 5.9.2018 | Ilmoitus

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. Hakemus on postitettava viimeistään […]