Kirjoituksia Agricolassa:

Tunteet, aistit ja kehollinen kokemus kristinuskon historiassa

Lisätty 7.9.2018 | Ilmoitus

KIRJOITTAJAKUTSU Tule kirjoittamaan Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjaan 2019! Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan vuosikirjaan tutkimusartikkeleita tunteista, aisteista ja kehollisesta kokemuksesta kristinuskon historiassa. Tunteilla, aistimisen tavoilla ja kehollisella kokemuksella on omat historiansa, joita ei voi ottaa annettuna. Muuttuvat teoriat, käytännöt ja normit muuttavat myös niitä ja toisaalta ne tulee ottaa vakavasti historiallisen muutoksen syinä. Historian toimijat ovat ajattelevia, […]