Kirjoituksia Agricolassa:

Matka-apuraha Viipuriin tai sen lähialueille

Lisätty 7.1.2019 | Ilmoitus

Vuonna 1845 perustettu Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry on Suomen vanhimpia edelleen toimivia yhdistyksiä. Nykyisin Helsingissä toimiva seura vaalii Viipurin perintöä julkaisemalla vertaisarvioitua toimitesarjaa, järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja pitämällä yllä wiipuri.fi –sivustoa sekä tukemalla muita seuran tarkoitusta vastaavia hankkeita. Seura julistaa haettavaksi matka-apurahan, jonka tarkoituksena on aineistonkeruu, tieteellisen esitelmän pitäminen tai muu tieteellinen tai taiteellinen työskentely Viipurissa […]