Kirjoituksia Agricolassa:

Kuva-arkistonhoitajan toimi Lapin maakuntamuseossa

Lisätty 18.12.2019 | Ilmoitus

Rovaniemen kaupungin sivistyksen toimialalla, vapaa-ajan palveluissa on haettavana Lapin maakuntamuseon kuva-arkistonhoitajan toimi. Kuva-arkistonhoitaja vastaa ensisijaisesti museon kuva-aineiston hoidosta, säilytyksestä, luetteloinnista tietokantaan ja arkiston asiakaspalvelutöistä. Kuva-arkistonhoitaja osallistuu myös muihin museon toimiin, kuten museon julkaisu- ja näyttelytoimintaan. Kuva-arkistonhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Hyvät It-taidot, monipuolinen kielitaito, museologian opinnot, valokuva-arkistoihin tai muihin arkisto- ja […]

Arkeologi Lapin maakuntamuseoon Rovaniemelle

Lisätty 16.12.2019 | Ilmoitus

Rovaniemellä toimiva Lapin maakuntamuseo hakee arkeologia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lapin maakuntamuseo on Rovaniemen kaupungin omistama alueellinen vastuumuseo, joka toimii Arktikum-talossa. Arkeologin tehtävänä on vastata museon toimialueen arkeologisen kulttuuriympäristön ja -perinnönasiantuntija- ja viranomaistehtävistä, pois lukien Saamelaismuseo Siidan toimialue. Tehtäviin kuuluu arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien lausuntojen valmistelu, arkeologinen neuvonta ja tietopalvelu, […]