Vid SLS arkiv arbetar vi med arkiv-, biblioteks- och folkmusikinstitutverksamhet. Vi betjänar forskare och allmänheten med kulturarvsmaterial som vi tar emot eller samlar in, ordnar och förtecknar. Vi arbetar både med äldre och digitalbaserade material. Vi söker en arkivarie till arkivet i Helsingfors för ett vikariat för perioden 16.8.2021–30.4.2022. Till arbetsuppgifterna hör att förteckna och registrera arkivmaterial, […]

Lue lisää