Yhteensä 783 kaikille avointa kansalaistoiminnan tilaa sai avustusta Suomen Kotiseutuliiton hallitus on jakanut energia-avustuksia 783:lle seurantaloja omistavalle yhteisölle. Avustuksia jaettiin kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten johdosta yhteensä yli 2,2 miljoonaa euroa. Avustuspäätökset tehtiin noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun eduskunta myönsi määrärahan maaliskuussa. ”Hyvä ja tiivis yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa teki nopean aikataulun mahdolliseksi”, Kotiseutuliiton […]

Lue lisää