Suomalainen seurantalojen korjausavustusjärjestelmä on saanut Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards). Palkinnon myöntäjä arvostaa erityisesti sitä, kuinka kansalaiset itse pitävät Suomessa yllä paikallisyhteisöjen ainutlaatuista kulttuuriperintöä. ”Avustusohjelma tuo esiin kulttuuriperinnön suuren merkityksen yhteisöilleen. Keskittymällä paikalliseen kulttuuriperintöön se auttaa vahvan paikallistunteen luomisessa ja tukee niiden ihmisten kollektiivista hyvinvointia, joille nämä rakennukset ovat keskeinen osa […]

Lue lisää

Seurantalojen korjausohjelmalle on haettu lokakuussa päättyneessä haussa Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa (European Heritage Awards /Europa Nostra Awards). Kotiseutuliitto teki palkintoehdotuksen yhdessä Seurantaloasiain neuvottelukunnan kanssa. Hakemus tehtiin palkintoluokkaan kansalaisosallistuminen ja kulttuuriperintötietoisuuden herättäminen (Citizens Engagement & Awareness-raising). Suomessa on edelleen noin 2000 seurantaloa. Tämä on kulttuurihistoriallisesti monella tavalla merkittävä kulttuuriperintökokonaisuus. Ne ovat olleet – ja ovat edelleen – kansalaisyhteiskunnan […]

Lue lisää

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat vuoden 2022 Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen ja Europa Nostra -palkintojen (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards) voittajat. Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -toiminta on valittu yhdeksi palkintokohteeksi koulutuksen ja taitojen sarjassa (Education, training and skills).

Lue lisää