Artikkeleissa käsitellään Lumoavat laitumet -näyttelyn taustalla toiminutta Lumolaidun verkosto -hanketta (Laura Puolamäki), Lumoavat laitumet -näyttelyn suunnittelua ja maisemahoitotyön tuomia oivalluksia (Iina Wahlström), muinaisia maatalouden jälkiä maalaismaisemassa (Juha Hirvilammi), laitumien monipuolista lintukantaa ja eliöstöä (Erkki Kallio), sekä laidunnuksen historian vaiheita 1700-luvulta 1900-luvulle (Kirsi Laine).

Lue lisää