Lähihistoria-lehden ensimmäinen numero on julkaistu. Lehden ensimmäisessä numerossa perehdytään esimerkiksi lehden lähtökohtiin, historiapolitiikkaan Italiassa, sekä lähihistoria-termin käyttöön poliittisen historian ja ympäristöhistorian näkökulmista.

Lue lisää

30 vuotta sitten yli miljoona Viron, Latvian ja Liettuan kansalaista muodosti yhtäjaksoisen ihmisketjun Vilnasta Tallinnaan Molotov-Ribbentrop-sopimuksen 50-vuotispäivänä. Tapahtuma on jäänyt muistiin merkittävänä osana Baltian maiden historiaa, ja sitä muistellaan yhä monin eri tavoin.

Lue lisää

1