Lähihistoria-lehden ensimmäinen numero on julkaistu. Lehden ensimmäisessä numerossa perehdytään esimerkiksi lehden lähtökohtiin, historiapolitiikkaan Italiassa, sekä lähihistoria-termin käyttöön poliittisen historian ja ympäristöhistorian näkökulmista.

Lue lisää