Vuoden 2022 lopulla valmiiksi saatuun Suomen papisto 1800–1920 -verkkojulkaisuun on koottu tiedot kaikista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeina 1800-1920 toimineista henkilöistä. Julkaisu on syntynyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Suomen kirkkohistoriallisen seuran yhteistyönä.

Lue lisää