Mikä on vaihtoehtohoitojen suhde lääketieteeseen, ja missä menee niiden hyödyn ja vahingollisuuden raja? Kysymykset ovat tuttuja nykypäivänä, mutta niitä lienee pohdittu koko länsimaisen lääketieteen historian ajan tavalla tai toisella. Kalle Kananoja on kirjoittanut tietokirjan vaihtoehtohoitojen, itselääkinnän ja parantajina toimineiden ihmisten historiasta Suomessa sadan vuoden aikana 1850-1950. Kirja kertoo ensisijaisesti parantajista, ihmelääkäreistä, jotka eivät olleet saaneet […]

Lue lisää

1