Jaettavana on tänä vuonna vain murto-osa aiemmasta, vaikka avustuksen tarve kasvaa. Seurantalojen tämän vuoden korjausavustukset on jaettu. Julkisen talouden tasapainotustoimista johtuen avustusmääräraha jäi tänä vuonna 485 000 euroon, joka on yli miljoona euroa vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Jaettavan rahasumman pieneneminen näkyy erityisesti pienempinä avustussummina. Tänä vuonna avustussummat ovat keskimäärin 7 500 euroa. Summa on lähes […]

Lue lisää

Seurantalojen korjausohjelmalle on haettu lokakuussa päättyneessä haussa Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa (European Heritage Awards /Europa Nostra Awards). Kotiseutuliitto teki palkintoehdotuksen yhdessä Seurantaloasiain neuvottelukunnan kanssa. Hakemus tehtiin palkintoluokkaan kansalaisosallistuminen ja kulttuuriperintötietoisuuden herättäminen (Citizens Engagement & Awareness-raising). Suomessa on edelleen noin 2000 seurantaloa. Tämä on kulttuurihistoriallisesti monella tavalla merkittävä kulttuuriperintökokonaisuus. Ne ovat olleet – ja ovat edelleen – kansalaisyhteiskunnan […]

Lue lisää

Kannanotto På svenska Seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöt vetoavat päättäjiin, että seurantalojen korjausavustuksiin ehdotettua massiivista leikkausta arvioitaisiin vielä uudestaan. Eduskunnan käsittelyssä olevassa valtion talousarvioehdotuksessa korjausavustuksiin kohdentuu lähes miljoonan euron, melkein 60 prosentin leikkaus. Ehdotuksessa korjausavustuksiin sekä neuvonta- ja ohjaustyöhön varattu yhteensä vain 700 000 euroa. Vuonna 2023 summa oli 1 697 000 euroa. Järjestöt pitävät julkisen talouden […]

Lue lisää

Seurantalojen korjausavustuksia voi hakea Suomen Kotiseutuliiton sähköisessä palvelussa 30. syyskuuta asti. Nyt haettavien avustusten käyttöaika alkaa 2024 ja päättyy vuoden 2026 loppuun. Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin muutos- ja korjaustöihin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä […]

Lue lisää

Yhteensä 783 kaikille avointa kansalaistoiminnan tilaa sai avustusta Suomen Kotiseutuliiton hallitus on jakanut energia-avustuksia 783:lle seurantaloja omistavalle yhteisölle. Avustuksia jaettiin kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten johdosta yhteensä yli 2,2 miljoonaa euroa. Avustuspäätökset tehtiin noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun eduskunta myönsi määrärahan maaliskuussa. ”Hyvä ja tiivis yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa teki nopean aikataulun mahdolliseksi”, Kotiseutuliiton […]

Lue lisää