Huvielämän kiertolaisia käsittelee 1900-luvun alkupuolen suomalaista sirkusta ja sen toimintaa 1950-luvulle asti. Perusteellisimmin käsitellään vuosisadan alkua, joka oli suomalaisen sirkuksen kulta-aikaa, jolloin luotiin myös perusta suomalaiselle sirkusosaamiselle. 1930-luvulla sirkustoimintaa oli lähinnä kiertävien tivolien yhteydessä. Tivoleissa oli tarjolla kävijöille monenlaista muutakin huvitusta, kuten pelikoneita ja ampumatelttoja, ja sirkusesitykset olivat vain osa niiden toimintaa. Sota-aikana sirkuskin joutui […]

Lue lisää