12/03 Kansainliiton arkistossa

Torstaisen Bernin-matkan jälkeen tieni vei Kansainliiton arkistoa kohti, joka sijaitsee YK:n kirjaston ja arkiston yhteydessä Kansakuntien palatsissa, sen B-rakennuksessa. Kompleksi sinänsä on jo vierailemisen arvoinen laitos, mutta itselläni ajatukset ovat olleet ennen kaikkea arkiston suunnalla.Kansainliiton arkiston nk. Nansenin-kokoelmat (Fonds mixte des réfugiés) ovat väitöskirjatutkimukseni kannalta mielenkiintoinen osa, jonka aivan täysin tarkasta sijoittumisesta oman työni viitekehykseen…