Tietokanta sisältää lähes 500 keisarillista Venäjää palvellutta suomalaista kenraalia ja amiraalia.

Palvelu sisältää tietokannan Suomen käymissä sodissa vuosina 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista.

Suomen sotasurmat 1914-1922 on tietokanta, johon on pyritty kokoamaan eri lähteistä ensimmäiseen maailmansotaan, Suomen sisällissotaan ja heimosotiin liittyvät kuolintapaukset.

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön ylläpitämä sivusto vuoden 1918 sisällissodan vaiheista.

Tietokanta Suomessa jatkosodan 1941–44 aikana kuolleista neuvostosotavangeista, Itä-Karjalan siviilileireillä 1941–44 kuolleista ja syksyllä 1944 kuolleista saksalaisista sotavangeista.

Ulkoministeriön arkisto on hallinnonalansa keskusarkisto, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ministeriötä ja muita viranomaisia. Arkisto on myös tutkijoiden käytössä.