Työpaikkailmoitus

Uusi sihteeri haussa Suomen Muinaismuistoyhdistykseen!

Yhdistyksen sihteeri toimii johtokunnan sihteerinä kokouksissa, huolehtii esitelmätilaisuuksien käytännön järjestelyistä, jäsenasioista sekä hankkeiden ja taloushallinnon koordinoinnista yhdessä tilitoimiston ja johtokunnan kanssa. Sihteeri toimii myös yhteistyössä yhdistyksen julkaisusihteerin, tiedottajan, kirjastonhoitajan ja julkaisujen toimittajien kanssa.

Toivomme tehtävään hakevilta kokemusta järjestötoiminnasta, viestinnästä ja taloushallinnosta sekä kulttuuriperintöalojen tuntemusta. Kyseessä on muutamia työtunteja viikossa edellyttävä luottamustehtävä, josta maksetaan vuosittainen 1200 euron palkkio. Uusi sihteeri aloittaa tehtävässään vuoden 2021 alussa, mutta perehtyminen ja limittäinen siirtymäkausi edellisen sihteerin kanssa aloitetaan mahdollisimman pian.

Vapaamuotoiset lyhyet hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään yhdistyksen sihteerille Petra Lehtoruusulle () 23.10.2020 mennessä. Lisätietoja antavat Petra Lehtoruusu ja puheenjohtaja Pia Olsson ().

Suomen Muinaismuistoyhdistys on vuonna 1870 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä mahdollisuuden mukaan muiden suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista, kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta, levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa sekä herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.