Artikkelipyyntö

16. Kustaa Vaasa Seminaari, 30.5.-2.6.2018, Jyväskylän yliopisto

Artikkelikutsu

16. Kustaa Vaasa Seminaari

30.5.-2.6.2018

Jyväskylän yliopisto

16. Kustaa Vaasa Seminaari järjestetään yhteistyössä amerikkalaisen Economic and Business History Societyn kanssa 30.5.-2.6.2018 Jyväskylässä. Seminaari on samalla EBHS:n 43. konferenssi ja kolmas tapaaminen Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Konferenssin teemana on talouskasvun ja liiketoiminnan varhaismodernit juuret. Toivomme siksi paneeleita ja artikkeleita, jotka käsittelevät taloudellista, kaupallista ja sosiaalista kehitystä pohjolassa ja Itämeren alueella varhaismodernina aikana. Konferenssi on kuitenkin avoin kaikelle talous-, sosiaali- ja liiketoimintahistorian tutkimukselle.

Keynote-puhuja on Deirdre N. McCloskey, Distinguished Professor of Economics, History, English, and Communication, University of Illinois at Chicago. McCloskeyn trilogian The Bourgeois Era (2006-2016) pääteesi on, että kaupallisen ja teollisen vallankumouksen tärkein syy oli Hollannissa ja Britanniassa 1600–1700-luvuilla tapahtunut aatteellinen siirtymä, joka vähitellen käänsi päälaelleen sekä eliitin että rahvaan suhtautumisen kauppiaisiin, tehtailijoihin, keksijöihin ja urbaaniin keskiluokkaan. Plenaaripuhuja on akatemiaprofessori ja käytännöllisen filosofian professori Uskali Mäki Helsingin yliopistosta. Molemmat ovat merkittävällä tavalla yhdistäneet taloustiedettä, historiaa ja filosofiaa tutkimustyössään. Heidän dialoginsa taloustieteen filosofian ja metodologian tutkimuksessa ulottuu 1980-luvulle.

Artikkeli- ja paneeliehdotusten tulee sisältää noin 500 sanan abstrakti ja yhteystiedot. Deadline on 15.2.2018. Ehdotukset voi jättää verkossa (http://www.ebhsoc.org) tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen . Lisätietoja antavat Jari Eloranta (), Jari Ojala () ja Olli Turunen ().

http://www.ebhsoc.org/conference/index.php/ebhsoc/jyvaskyla2018