Artikkelipyyntö

1800-luvun tutkimuksen päivät 2020: Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia / Dagarna för 1800-talsstudier: Bakslag, borttappanden och återvändsgränder

Hyvät 1800-lukututkijat,

1800-luvun tutkimuksen päivät järjestetään Helsingissä 30.-31.1.2020. otsikolla ”Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia”. Esitelmä- ja sessioehdotuksien DL on 4.10.

Ohessq linkki esitelmäkutsuun:

https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto/esitelmakutsu-inbjudan#.XXjsBmaYNiY

 

ystävällisin terveisin

Konferenssitoimikunta

 

**

Bästa medlem i nätverket för 1800-talsstudier,

nätverkets följande årskonferens ordnas i Helsingfors den 30.-31.1.2020 med temat ”Bakslag, borttappanden och återvändsgränder”.

 

Föredragsinbjudan finns på nätverkets hemsida:

https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto/esitelmakutsu-inbjudan#.XOu4oI-YO70

Skicka in ditt förslag senast den 4.10.2019.

 

Med vänlig hälsning,

Konferenskommitté