Työpaikkailmoitus

Amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus Vaasan kaupungin museoissa

Amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus Vaasan kaupungin museoissa

Vaasan kaupungin museoissa on avoinna amanuenssin vuorotteluvapaan sijaisuus 1.3.2016–26.8.2016.

Vaasan kaupungin museoiden toimialoja ovat kulttuurihistoria, taide ja luonnontiede. Museoyksiköitä ovat Pohjanmaan museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Tikanojan taidekoti ja Vanhan Vaasan museo. Pohjanmaan museon yhteydessä toimii Terranova – Merenkurkun luontokeskus.
Etsimme vuorotteluvapaan sijaista museoidemme taidekokoelmien parissa tehtävään työhön. Amanuenssin tehtäviin kuuluu taidekokoelmien hallinta, luettelointi sekä sijoitustoiminta. Amanuenssi on mukana ideoimassa ja toteuttamassa kokoelmiin liittyviä näyttelyitä ja hän osallistuu taideteosten antolainaustoimintaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, jossa pääaineena on taidehistoria tai taiteentutkimus sekä museoalan työkokemusta. Hakijoilta toivotaan kokemusta taidekokoelmatyöstä sekä Muusa-luettelointitietokannan käyttökokemusta.

Hakijoiden tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuden ehdot: Tehtävään on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Kielitaito: Hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän palkkaus: Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Työn aloitusaika: 1.3.2016.

Työaika: Toimistotyöaika 36,25 h viikossa.

Yhteistiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa kokoelmapäällikkö Auli Jämsänen (06) 325 3785 tai 040-764 4125 tiistaina 12.1. klo 9–12 ja torstaina 14.1. klo 13–16. Haastattelut pidetään viikolla 5.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa http://rekrytointi.vaasa.fi. Hakuaika päättyy 22.1.2016 klo 16:15.
Vuorotteluvapaa alkaa 1.3.2016 ja jatkuu 26.8.2016 saakka.