Apuraha

Apurahoja uutta luovaan kotiseututyöhön

Suomen Kotiseutuliiton uutta luovaan kotiseututoimintaan suunnatut apurahat ovat haettavissa elokuun loppuun saakka.

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu kotiseututoiminnan alueelliseen tai paikalliseen kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävään sekä asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön.

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Lisää tietoa apurahoista, hakuohjeet ja hakulomake: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat.

Uusin tiedote aiheesta: www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-nyt-haettavissa