Työpaikkailmoitus

Arkeologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Arkeologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana arkeologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, kehittämistä ja koordinointia. Tehtävään kuuluu lisäksi opintoneuvontaa, opintosuoritusten vastaanottamista sekä tiedottamiseen, oppiaineen ja laajemman yhteistyön kehittämiseen ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä ja oma tieteellinen tutkimustyö sekä ulkopuolisen rahoituksen hakeminen. Yliopisto-opettaja osallistuu oppiaineryhmän yhteisen opetuksen kehittämiseen ja opettamiseen. Oppiaineen sisäisessä työnjaossa yliopisto-opettaja vastaa erityisesti arkeologian perus- ja aineopintotasoisesta opetuksesta sekä osittain syventävistä opinnoista sekä HOPS-ohjauksesta. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden kansainväliset vaihtoasiat sekä avustavat muut tehtävät.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, tutkimusaktiivisuutta ja yliopistotasoista kokemusta arkeologian opetuksesta, ohjauksesta ja opetuksen suunnittelusta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon aiempi kokemus, laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä opetusnäyte. Eduksi katsotaan tutkimuksen liittyminen laitoksen, oppiaineryhmän ja arkeologian oppiaineen tutkimuksellisiin ja opetuksellisiin painopistealueisiin.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 – 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 7.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio sekä tutkimussuunnitelma (n. 5 sivua). Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa arkeologian professori Visa Immonen, sähköposti: , puh. 046 921 0754.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, sähköposti: , puh. 040 8649486.