Artikkelipyyntö

Artikkelikokoelma Cultural History – Kulttuurihistoria -sarjaan

CFP: Artikkelikokoelma Cultural History – Kulttuurihistoria -sarjaan

Pyydämme ehdotuksia Cultural History – Kulttuurihistoria -kirjasarjan seuraavaksi julkaisuksi. Etsimme hyvää ideaa, jolla on valmiina toimittaja(t) ja ainakin alustava suunnitelma kirjan sisällöstä. Kirjan artikkelien kirjoittajia voi hakea vielä ehdotuksen lähettämisen ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen.

Ehdotuksia saa tehdä kaikilta kulttuurihistorian piiriin kuuluvilta alueilta. Otamme vastaan sekä empiirisiin tutkimusartikkeleihin perustuvia kirjoja että teorioita ja metodologioita pohtivia teoksia. Kirjan on muodostettava teeman, näkökulman tai metodologisen tarkastelun varassa etenevä yhtenäinen kokonaisuus. Sarjan kaikki julkaisut ovat vertaisarvioituja. Arvioinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tieteellisten seuran valtuuskunnan Vertaisarviointitunnuksen vaatimuksia. Sarja on myös hyväksytty Julkaisufoorumin tasoluokitukseen tasolle 1.

Cultural History – Kulttuurihistoria -sarjan päämääränä on tarjota innovatiivisia, informatiivisia ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja kulttuurista ja sen menneisyydestä. Sarjan kielet ovat suomi ja englanti. Tavoitteena on keskustella historiantutkimuksen luonteesta, pohtia kulttuurin ja historian käsitteitä ja siten avata uusia näkökulmia menneisyyden hahmottamiseksi ja nykyisyyden ymmärtämiseksi. Sarja tekee tuoreita tulkintoja niin menneisyyden ihmisistä ja kulttuureista kuin niistä käytännöistä, joihin sitoudumme tulkintoja tavoitellessamme.

Ehdotuksen tulee olla 1-3 liuskan mittainen. Sen tulee sisältää teoksen toimittajan tai toimittajien nimet yhteystietoineen, teoksen työnimi, kirjan sisällön synopsis sekä luettelo jo valituista kirjoittajista.

Ehdotuksia toivomme maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen riitta.laitinen(at)utu.fi.

 

Toimituskunnan puolesta,

Riitta Laitinen