Työpaikkailmoitus

Avoimia työpaikkoja Museovirastossa: Intendentti, yhteisömanageri

* Intendentti Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikön arkeologisiin kokoelmiin

* Yhteisömanageri Suomen kansallismuseon Museopalvelut -osaston Yleisötyö ja tapahtumat -yksikköön

Intendentti Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikön arkeologisiin kokoelmiin

Tehtävän kuvaus

Haemme intendenttiä arkeologisiin kokoelmiin vakituiseen virkasuhteeseen 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Arkeologiset kokoelmat kuuluvat Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön.

Yksikön tehtävänä on mm. arkeologisten kokoelmien hallinta, laina-, tutkija- ja lupapalvelut sekä yksityishenkilöiden kokoelmiin toimittamien esineiden vastaanotto. Yksikkö vastaa myös Museoviraston arkistosta, kirjaamosta ja kirjastosta.

Intendentti vastaa arkeologisten kokoelmien hallinnasta ja käytettäväksi saattamisesta, niihin liittyvästä tietopalvelusta ja oman alansa asiantuntijatehtävistä. Intendentti valmistelee esinelainat, tutkimusluvat sekä lunastuspäätökset. Intendentti koordinoi arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelua ja osallistuu arkiston asiakaspalveluun erityisesti arkeologisen aineiston osalta. Lisäksi Intendentti vastaa arkeologisesta kuvakokoelmasta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa Suomen arkeologisen tutkimuksen, aineistojen ja esineistön tuntemusta, kokemusta kokoelmahallinnasta ja kokoelmahallintajärjestelmistä sekä vahvaa tietoteknistä osaamista.

Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä asiakas-, yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsotaan näyttelyosaaminen ja museologian opinnot sekä asiakirjahallinnan alan tutkinto.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Liukuva virastotyöaika, 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.12.2017

Tehtävä täytetään 1.12.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 2.11.2017 16:15

 

ID: 29-225-2017

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat

Yhteisömanageri Suomen kansallismuseon Museopalvelut -osaston Yleisötyö ja tapahtumat -yksikköön

Tehtävän kuvaus

Haemme Suomen kansallismuseon Museopalvelut -osaston Yleisötyö – ja tapahtumat – yksikköön vakinaiseen työsuhteeseen yhteisömanageria.
Yhteisömanageri toimii Suomen kansallismuseon pääkaupunkiseudun museokohteiden yhteisöjen rakentajana ja tukee myös muiden kohteiden yhteisöllistä kehittämistä.
Haemme kulttuuriperintöä arvostavaa, monialaisesta yhteistyöstä ja kumppanuuksista innostunutta henkilöä, joka tarttuu rohkeasti ja omatoimisesti uusiin tehtäviin ja pitää projektien langat käsissään suunnittelusta toteutukseen.
Yhteisömanageri luo kumppanuuksia ja yhteistyötä Kansallismuseon museokohteiden ja paikallisten toimijoiden välille kehittäen ja koordinoiden vastavuoroista ja osallistumisen mahdollistavaa yleisö- ja vapaaehtoistoimintaa.
Yhteisömanageri kannustaa työssään yhteisöjä pitämään huolta kulttuuriperinnöstään ja luo arvokasta ja merkityksellistä sisältöä ihmisten arkeen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Yhteisömanagerin odotetaan hallitsevan digitaalisen sisällöntuotannon ja sosiaalisen median eri välineet ja osaavan käyttää niitä keskeisinä työkaluina yhteisöjen ja yksilöiden osallisuuden edistämiseen, yhteistyöverkostojen vahvistamiseen sekä museon tietovarantojen avaamiseen. Yhteisömanageri on kiinnostunut avaamaan väyliä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksille museoiden käytännön toimintaan ja kulttuuriperinnön kokemiseen, sekä osaa analysoida kokeilujen, kohtaamisten sekä yleisö- ja asiakastutkimusten kautta museotoiminnan kehittämisen suuntaa asiakaslähtöisesti.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa AMK tai yliopistotason tutkintoa sekä kokemusta yhteistyöverkostojen rakentamisesta.
Eduksi katsotaan monipuolinen kielitaito, kokemus museoalalta sekä ymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja toiminnasta kansainvälisessä ympäristössä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Viikkotyöaika
Liukuva viikkotyöaika 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.
Tehtävä alkaa: 1.12.2017
Tehtävä täytetään 1.12.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 2.11.2017 16:15
ID: 29-226-2017