Artikkelipyyntö

Call for Abstracts: Sosiaalipolitiikan päivät Joensuussa 24.–25.10.2019

Sosiaalipolitiikan päivien (24.-25.10.2019 Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa) kirjallisuudentutkimusaiheiseen työryhmään toivotaan abstrakteja! Esitelmäehdotusten deadline on 9.9.2019.

Kirjallisuus konfliktien ja neuvottelujen leikkauspisteessä

Kirjallisuus käy jatkuvaa keskustelua yhteiskunnasta ja sen ongelmista, poliittisista ja eettisistä kysymyksistä, toden ja fiktion törmäyksistä sekä ihmisen monimutkaisista suhteista inhimilliseen ja ei-inhimilliseen maailmaan. Usein kaunokirjallisuudessa käsitelläänkin erilaisia konflikteja, olivat ne sitten kulttuurisia, ekologisia, eettisiä, teoreettisia tai rakenteellisia. Kun kirjallisuus ja sen kenttä nähdään myös sosiaalisena instituutiona, konfliktien mahdollisuus kasvaa. Fiktiiviset, kerrotut maailmat omalta osaltaan prosessoivat niitä konflikteja, joiden keskellä elämme ja visioivat niihin kuvitteellisia ratkaisuja.

Tässä työryhmässä tarkastellaan, miten konfliktit näkyvät fiktiivisissä aineistoissa, vastaanotossa, teoriassa ja kirjallisuuden kentällä yleisemmin. Työryhmä etsii eettisiä, erilaisuuden huomioon ottavia lähestymistapoja, moniäänisyyttä ja dialogisuutta, mutta myös taistelevaa tutkimusta. Voiko kirjallisuusinstituutio edistää hyvän ja elettävän elämän saavuttamista? Miten kirjallisuus voi tehdä näkyväksi erilaisia konflikteja aiheuttavia rakenteita ja vallankäyttöä, joka säätelee konfliktien ja sen seurausten käsittelyä ja merkityksellistämistä?

Toivomme esitysehdotuksia mm. seuraavista aihepiireistä:

* Kulttuurinen muisti ja trauma
* Taiteensosiologia ja sosiologinen kirjallisuudentutkimus
* Intersektionaalisuus
* Lukijan/tutkijan kriittinen asenne
* Taisteleva tutkimus kirjallisuuden tutkimuksen metodina
* Tilaan, ajallisuuteen ja historiaan liittyvät konfliktit
* Tekijän, tekstin ja lukijan välinen vuorovaikutus ja dynamiikka
* Eläinkysymys
* Utopia/dystopia

Myös muut teoreettisesti, metodologisesti tai aineistollisesti työryhmän teemaa sivuavat esitykset ovat tervetulleita.

Abstraktit (pituus 200-250 sanaa) lähetetään 9.9.2019 mennessä Lotta Luhtalalle ().

Koordinaattorit:
Lotta Luhtala, FM, Itä-Suomen yliopisto
Tuulikki Kurki, Ph.D., Itä-Suomen yliopisto
Pekka A. Kilpeläinen, Ph.D., Itä-Suomen yliopisto
Niina Hanhinen, HuK, Itä-Suomen yliopisto

Työryhmä: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/kirjallisuus-konfliktien-ja-neuvottelujen-leikkauspisteessa/?et_fb=1&PageSpeed=off

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/683516958784431/