Artikkelipyyntö

Call for papers! Kuriositeettikabi.netin kirjoittajakutsu: Materiaalisuus museoissa

CALL FOR PAPERS! In English below.

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita syksyn 2020 numeroon teemalla Materiaalisuus museoissa. Deadline artikkeleille on 11.11.2020.

Materiaalisuus ja fyysiset esineet ovat olleet osa museotoiminnan ydintä yhtä kauan kuin museoinstituutio on ollut olemassa. 1500-luvun kuriositeettikabinetit olivat eräänlaisia museoiden edeltäjiä, joihin koottiin omistajiensa varallisuutta tai mielenkiinnon kohteita kuvastavia mikrokosmoksia tiivistettyinä esineisiin. Esineet ja materiaalisuus ovat säilyttäneet merkityksensä museoiden keskiössä meidän päiviimme asti, mutta museoiden materiaalisuus on murroksessa. Tänä päivänä museoissa puhuttavat digitalisaatio sekä saavutettavuus, joita vitriinien sisään kätketyt esineet eivät välttämättä palvele. Varsinkin korona-aika paljasti, että pelkästään esineisiin sidottu museotoiminta ei enää vastaa täysin nykymaailman tarpeisiin ja vaatimuksiin. Mikä siis on museoiden ja materiaalisuuden tulevaisuus? Onko materiaalisuus enää museotoiminnan sydän? Ja jos esineitä ei ole, mitä jää jäljelle?

Teema on suuntaa antava, ja aiheita myös teeman ulkopuolelta voi tarjota. Esimerkkejä lehteen sopivista kirjoituksista ovat arvostelut erilaisista museoista, näyttelyistä ja kirjoista, kirjoitukset esimerkiksi työharjoittelun aikana opituista ja koetuista asioista sekä lyhennelmät tieteellisistä artikkeleista tai kannanotot museoalan ajankohtaisiin aiheisiin.

Kuriositeettikabi.net on Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian ainejärjestön, Museion ry:n, ylläpitämä verkkolehti, joka käsittelee kaikkea museomaailmaan liittyvää. Kuka tahansa on tervetullut kirjoittamaan lehteen! Kirjoittaa voi sekä suomeksi että englanniksi.

Lehden suunnittelun kannalta toivomme, että artikkelien aiheista kerrotaan toimitukselle etukäteen.

Artikkelit ja yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen: 

Lehteen voi tutustua osoitteessa: http://kuriositeettikabi.net/

Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta: http://kuriositeettikabi.net/kirjoittajalle

***

Kuriositeettikabi.net is calling for papers for the autumn 2020 issue themed Materiality in Museums. The deadline for article proposals is November 11, 2020.

Materiality and physical objects have been an integral part of museums since the advent of the museum institution. The 16th century cabinets of curiosities were a kind of predecessor to museums and displayed objects creating microcosmoses that represented their owners’ wealth and interests. Objects and materiality have maintained their importance in museums, but the materiality of museums is changing. Digitalization and accessibility are current topics for debate in museums, and their purposes are not necessarily served by objects hidden inside glass display cases. Especially the impact of coronavirus proved that museum activity that only centers objects no longer responds to all requirements of our modern world. Therefore, what is the future of materiality in museums? Is materiality no longer at the heart of museums? And if there are no objects, what is there?

Please note that you are also welcome to offer articles outside of the theme. Suitable articles could be reviews of different museums, exhibitions or books, personal stories about what you have learned and experienced during time spent as a trainee in a museum as well as abstracts of scientific articles or taking a stand on current hot topics that are being discussed in the field.

Kuriositeettikabi.net is an online publication about all museum related topics. It is run by Museion ry, the museology student association of University of Turku and Åbo Akademi. Anyone interested in museums is welcome to write an article for the publication. We accept articles in English and Finnish.

We hope that the writers will contact the editorial staff in advance to describe the topic and content of their article, as it helps us with planning the issue.

You can send finished articles, ideas of articles and contact the editors via e-mail: 

Feel free to explore past issues at http://kuriositeettikabi.net/welcome-to-kuriositeettikabi-net/.

For instructions on how to write an article, please see http://kuriositeettikabi.net/writers-guide/.