Artikkelipyyntö

Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari

Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää perjantaina 29.11.2019 Syysseminaarin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) kello 9–18. Puhujiksi seminaariin ovat tervetulleita kaikki lääketieteen historian tutkijat, niin humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Viidettä kertaa järjestettävän Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen alan tutkijoita ja toimia foorumina tieteelliselle keskustelulle. Seminaari kokoaa yhteen lääketieteen historian monitieteisen tutkimuskentän edustajia korkeatasoisten esitelmien ja avoimen keskustelun merkeissä. Pyrkimyksenä on luoda mahdollisuuksia poikkitieteelliselle kommunikaatiolle, ajatustenvaihdolle sekä kontaktien muodostamiselle.

Seminaariesitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

– Oppihistoria ja tieteen historia
– Ihmisten ja eläinten tautien historia
– Kansanterveyden historia
– Terveydenhuollon historia
– Paleopatologinen tutkimus
– Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen ja käsitellä myös poikkitieteellisten tutkimusalojen metodologiaa tai lähdemateriaaleja. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on 40 minuuttia, josta 30 minuuttia on varattu itse esitelmään ja loput 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa) viimeistään maanantaina 21.10. sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme yhteyttä puhujiksi valittuihin lokakuun loppuun mennessä.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!