Artikkelipyyntö

Capsa Historiae -kirjasarja

Käsikirjoituskutsu Capsa Historiae -kirjasarjaan

Kulttuurihistorian Seura ry julkaisee Capsa Historiae -kirjasarjaa. Sarjan ensimmäinen teos, Juha Isotalon Herodotoksen ja Thukydideen ideaalit ja historiakirjoitus on juuri ilmestynyt. Etsimme nyt uusia käsikirjoituksia julkaistavaksi.

Sarja on vertaisarvioimaton ja Jufo-luokittamaton. Julkaisemme pääasiassa suomenkielisiä tutkimuksellisia tai yhteiskunnalliseen keskusteluun pyrkiviä kulttuurihistoriallisia laajoja esseitä tai esseekokoelmia, monografioita ja yhden tai useamman kirjoittajan antologioita.

Sarjan teokset ovat myös akateemisen lukijakunnan ulkopuolista lukijaa kiinnostavia, ja julkaisupäätökset tehdään painottamalla seuraavia kriteereitä, joista osan tulee toteutua jokaisessa teoksessa: teosten tulee

-kuulua Kulttuurihistorian Seuran alaan (Seurasta lisää: kulttuurihistoria.net)

-olla kulttuurihistorian tutkimusta

-niillä tulee olla yleistä kiinnostavuutta, uutuusarvoa tai niiden täytyy olla ajankohtaisia teemoiltaan.

Eri teoksissa kriteerit voivat toteutua eri painotuksin.

Ehdotettujen käsikirjoitusten tulee olla mitaltaan vähintään 60 liuskaa pitkiä ja maksimissaan 300 liuskaa. (Liuskapituus 2000 merkkiä.)

Teokset julkaistaan ensiksi pienenä paperipainoksena ja niillä on 6 kuukauden embargo. Sen jälkeen teos tulee täysin avoimeen jakeluun.

Tekijä saa tekijänpalkkion tekijänkappaleina (10 kpl).

Julkaistavista teoksista tekee päätöksen Seuran hallitus nimeämänsä toimituskunnan esityksestä. Toimituskunta arvioi saamansa käsikirjoitukset. Vaikka sarja ei ole vertaisarvioitu, toimituskunta voi kuitenkin halutessaan arvioituttaa käsikirjoitukset myös ulkopuolisilla parhaaksi katsomallaan tavalla.

Seura ei perustele päätöksiään ottaa tai olla ottamatta käsikirjoitusta julkaisuohjelmaan eikä se anna palautetta hylätyistä käsikirjoituksista.

Teknisiä seikkoja:

-sarja käyttää loppuviitteitä, mutta viitteet eivät ole pakollisia

-teokset voivat olla mustavalkokuvitettuja (min. 300 dpi)

Kirjoittajakandidaattien suositellaan tutustuvan sarjan ensimmäiseen teokseen sarjan teknisiin seikkoihin tutustumiseksi. Kirjoittaja vastaa itse teoksensa käsikirjoituksen hiomisesta sarjaan sopivaan asuun, mahdollisesta kuvituksesta, kuvien oikeuksista jne.

Käsikirjoitukset lähetetään word-muodossa professori Marjo Kaartiselle sähköpostiosoitteeseen (marjo.kaartinen[]utu.fi)

Turussa 3.8.2017

Kulttuurihistorian Seura ry