Artikkelipyyntö

CFP: Hiphop Suomessa – suuntaukset ja sukupolvet

Tutkimusverkosto Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet kutsuu tutkijoita, maisterivaiheen opiskelijoita ja hiphop-kulttuurin toimijoita Helsingissä Tieteiden talolla 10. lokakuuta 2019 klo 10–18 järjestettävään suomalaista hiphoppia käsittelevään seminaariin.

Hiphop vaikuttaa suomalaiseen kulttuuriin jo neljättä vuosikymmentään. Hiphop kattaa sanallisia, musiikillisia, kuvataiteellisia ja kehollisia ilmaisumuotoja, jotka aluksi kehittyivät katukulttuurina. Kaikki hiphopin osa-alueet ovat tänä päivänä Suomessa edelleen omaehtoista kulttuuritoimintaa mutta myös osa valtiollisesti tuettua opetustointa sekä valtavirtakulttuuria. Seminaarin tarkoituksena on tuoda esiin suomalaisesta hiphopista tehtyä ja tekeillä olevaa tutkimusta sekä edistää kriittistä keskustelua hiphop-kulttuurin taiteellisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja vaikutuksista Suomessa. Syksyn seminaarilla juhlistetaan myös verkoston tutkijoiden toimittamaa, keväällä 2019 ilmestynyttä Hiphop Suomessa: puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä -kirjaa (toim. Sykäri ym.).

Seminaarin puheenvuorot voivat käsitellä mitä tahansa kirjan teemaa:

– hiphopin monikulttuurisuus, ylirajaisuus ja intersektionaalisuus

– hiphopin eri ilmaisumuodot ja niiden historia Suomessa

– aitouden ja autenttisuuden teemat suomalaisessa hiphopissa

– hiphop nuorisotyössä ja hiphopin pedagoginen ulottuvuus

 

Seminaari on avoin kaikille suomalaista hiphoppia analyyttisesti tarkasteleville puheenvuoroille. Esitelmän pituus on 20 min + 10 min keskustelulle. Toivotamme tervetulleeksi myös vaihtoehtoiset esitelmämuodot (esim. dokumenttielokuva). Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Osallistuaksesi Hiphop Suomessa -seminaariin lähetä 5.9.2019 mennessä enintään 250 sanan pituinen esitelmäehdotus yhteystietojesi kanssa osoitteeseen . Hyväksymisestä seminaariin ilmoitamme 12.9.2019 mennessä.

Seminaarin järjestää vuonna 2014 perustettu tutkijaverkosto Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet, joka on Nuorisotutkimusseuran itsenäinen alaverkosto. Verkosto on poikkitieteellinen keskustelufoorumi hiphop-tutkijoille oppialasta ja uran vaiheesta riippumatta. Sen tarkoituksena on edistää myös vuorovaikutusta tutkijoiden, artistien ja muiden hiphop-kulttuurin toimijoiden kesken. Seminaari järjestetään osin Koneen Säätiön apurahan tuella.

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat tulla vain kuuntelemaan seminaariesityksiä, ota yhteyttä osoitteeseen: