Artikkelipyyntö

CFP Kalevalaseuran vuosikirja 102: Kansallisesta ylirajaiseen

Vuonna 2023 ilmestyvän Kalevalaseuran vuosikirjan nro 102 teema ja otsikko on Kansallisesta ylirajaiseen – Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus.

Ylirajaisuus on ”erilaisten rajojen, diskursiivisten, symbolisten, institutionaalisten, sosiaalisten, kansallisten, kulttuuristen, kielellisten ja maantieteellisten – yli tapahtuvaa liikettä, toimintaa ja sosiokulttuurista olemista, joka venyttää olemassa olevia rajoja ja synnyttää kokonaan uusia alueita, tiloja ja kulttuureja” (Nissilä 2016, 68).

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan ylirajaisuutta aineistolähtöisesti tai teoreettisesti suullisen perinteen, kirjallisuuden, kulttuurin ja historian viitekehyksessä.

Tutustu yksityiskohtaisempaan kirjoituskutsuun (PDF) ja lähetä enintään yhden liuskan mittainen abstrakti ja työotsikko Niina Hämäläiselle viimeistään 28.2.2022 osoitteeseen . Hyväksytyistä abstrakteista tiedotetaan maaliskuun aikana.