Tutkimuspyyntö

Ehdotuksia Suomen kirkkohistoriallinen seuran gradupalkinnoksi

Historian laitoksille, teologian osastoille ja teologisille tiedekunnille
 
Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet on perustanut oman gradupalkinnon vuonna 2001. Palkinto myönnetään erityisen ansiokkaasta kirkkohistorian alaan kuuluvasta pro gradu -työstä, ja se jaetaan seuraavan tammikuun 19. päivänä vietettävän vuosijuhlan yhteydessä.  Kysymyksessä on veroton apuraha, jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen.
 
Kirkkohistoriallinen seura pyytää kirkkohistoriallisia tutkielmia ohjanneilta tai arvostelleilta professoreilta ja dosenteilta perusteltuja ehdotuksia seuraavan, 19.1.2017 julkistettavan palkinnon saajiksi.
 
Seuran gradupalkinto on valtakunnallinen, so. kaikissa teologisissa ja myös muissa tiedekunnissa kirkkohistoriallisesta teemasta tehdyt työt otetaan huomioon. Tämänvuotista palkintoa voivat hakea pro gradu -tutkielmat, jotka ovat valmistuneet lukuvuonna 2015–2016 (1.9.2015–31.8.2016).
 
”Erityisen ansiokas” pro gradu -työ on arvioitu vähintään magna cum laude approbatur -arvosanalla, ja se täyttää kaksi tai useampia seuraavista kriteereistä:

– tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa
– perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään arkistoon tai lähderyhmään
– edustaa kokeilevaa ja innovatiivista tutkimusotetta
– osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
– kuvastaa tekijän innostuneisuutta
– on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu
 
Ehdotukset gradupalkinnon saajaksi voivat perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Laajuudeksi riittää yksi liuska. Lausunnoissa tulisi ottaa kantaa siihen, miten hyvin seuran palkintokriteerit toteutuvat kyseisen työn kohdalla. Pyydämme liittämään mukaan myös pro gradu -tutkielman (pdf-tiedostona tai tulosteena) sekä opiskelijan yhteystiedot.
 
Ehdotukset pyydetään lähettämään paperisena tai sähköisesti yllä olevalla seuran osoitteella syyskuun 30. päivään mennessä. Kuoreen/otsikkoon tunnus ”SKHS-GRADU”.
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin
 
Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet

Aiemmin palkinnot on myönnetty seuraavasti:
 
1.                   19.1.2001      TM Juha Koivulahti (HY)                                            3 000 mk
2.                   19.1.2002      TM Suvi Kyrö (HY)                                                     600 €
3.                   20.1.2003      TM Juha Meriläinen (HY)                                             600 €
4.                   19.1.2004      TM Irina Karvonen (JoY)                                             500 €
5.                   19.1.2005      FM Hanna Kemppi (HY)                                              500 €
6.                   19.1.2006      Teol. yo. Jaakko Antila (HY)                                        500 €
7.                   19.1.2007      FM Juhana Heikonen (HY)                                           500 €
8.                   18.1.2008      TM Olli Viitaniemi (HY)                                                500 €
9.                   19.1.2009      TM Jussi Haavisto (HY)                                                500 €
10.                 19.1.2010      FM Inga Manzos (TY)                                                   500 €
11.                 19.1.2011      FM Alla Porrasmaa (JY)                                                500 €
12.                 19.1.2012      TM Jaakko Mikkola (HY)                                               250 €
                                              ja TM Anne-Mari Siistonen (UEF)                               250 €
13.                 19.1.2013      TM Liinamaria Halén (HY)                                             500 €
14.                 19.1.2014      TM Henrik Lampikoski (HY)                                          500 €
15.                 19.1.2015      FL, TM Markku Kuorilehto (HY)                                  250 €
                                               ja TM Olli Lampinen (HY)                                      250 €
16.                 19.1.2016      FM Joonas Tammela (JY)                                           500€