Työpaikkailmoitus

Erikoisasiantuntija Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikkö

Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikkö hakee erikoisasiantuntijaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Erikoisasiantuntijan tehtävänä on osallistua valtakunnalliseen museoalan ohjaukseen ja kehittämiseen, vastata museoalan kehittämisen viranomaistehtävistä, osallistua valtionavustusten käsittelyyn ja museoalaa koskevan tiedon kokoamiseen ja välittämiseen. Tehtävän erityinen painopiste on alan tiedon keräämisessä, analysoinnissa ja välittämisessä sekä erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistumisessa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä museo- ja kulttuuriperintöalan tuntemus.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, vankkaa kokemusta kehittämistehtävistä, kykyä monialaiseen yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen, valmiuksia joustavaan tiimityöhön sekä aktiivista kehittämisotetta.

Eduksi katsotaan kokemus tiedon käsittelystä ja analysoinnista sekä perehtyneisyys kansainväliseen toimintaan, hanketyöhön ja projektien hallintaan.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen Työaika: Virastotyöaika

Virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.6.2017

Tehtävä täytetään 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 28.4.2017 15:00

ID: 29-92-2017