Työpaikkailmoitus

Erikoisasiantuntija Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön

Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön haetaan erikoisasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2016?31.12.2016.

Kyseessä on projektiluonteinen työ.

Kehittämispalvelut vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museolain ja -asetuksen mukaisesta museoiden toiminnan seuraamisesta ja arvioinnista, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotoiminnan tilastoinnista. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistyötä, välittää tietoa, antaa neuvontaa ja osallistuu alan kehittämishakkeisiin.

Erikoisasiantuntijan keskeisinä tehtävinä on vastata Suomen ei-ammatillisille museoille kohdistetun paikallismuseokyselyn toteuttamisesta vuonna 2016 yhdessä toisen erikoisasiantuntijan ja maakuntamuseoiden kanssa, vastata vastausten analyysistä sekä toimittaa kyselyn ja aikaisemmin toteutettujen kyselyiden tulokset sähköisesti saataville erikseen suunniteltavalla tavalla. Lisäksi tehtävän tarkoituksena on selvittää ja hankkia Museoviraston yhteisiin tarpeisiin soveltuva asiakastietojen hallintajärjestelmä. Lisäksi erikoisasiantuntija osallistuu yksikön muihin tehtäviin tarpeen mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei ole.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto ja kulttuuriperintöalan tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää organisointikykyä, tehokuutta, asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä näkemystä ja osaamista tiedon keruusta, analysoinnista ja välittämisestä. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä atk-taitoja sekä kokemusta tietojärjestelmien määrittelystä ja hankinnasta.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Hyvä englannin taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika, liukuva työaika.
Tehtävä alkaa 1.8.2016 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2016
Projektityö.
Virka on viraston yhteinen.

Ilmoittautumista koskevat tiedot
Ilmoittaudu viimeistään 22.7.2016 16:00
Sähköiset ilmoittautumiset:

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on määräaikainen ja viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 122,10 ?/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa enimmillään 50 %. Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti. Työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Edut
Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä
Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, puh. 0295 33 6005

Toimipiste: Museovirasto, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot: http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen