Artikkelipyyntö

Esille 9: Museo- ja näyttelytutkimuksen forum

Helsinki 9.11.2017

Museot, kokoelmat, näyttelyt, museokävijät, keräilijät ja museoiden rooli yhteiskunnassa kiinnostavat suurta joukkoa eritaustaisia tutkijoita sosiologeista, ekonomeista ja yhteiskuntatieteilijöistä historioitsijoihin, museologeihin ja taidehistorioitsijoihin. Esille on museo- ja näyttelytutkimuksen verkosto, jonka tavoitteena on tarjota yliopistoissa, museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa työskenteleville eri tieteenalojen tutkijoille tilaisuuksia kuulla ajankohtaisista tutkimushankkeista sekä verkottua muiden kentällä työskentelevien kanssa. Seminaareissa on esitelty muun muassa museoiden ja kokoelmien ajankohtaisia hankkeita sekä tekeillä olevia väitöksiä ja muita tutkimuksia. Teemat ovat ulottuneet ajallisesti uuden ajan alusta lähitulevaisuuteen ja paikallisista projekteista alan teoreettisiin ja metodisiin kysymyksiin. 

Museo- ja näyttelytutkimuksen yhdeksäs forum järjestetään Ateneumissa Helsingissä torstaina 9.11.2017 kello 10 alkaen. Kaikki uudet ja vanhat osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita!

Päivän ohjelma koostuu tutkimusaiheiden esittelystä. Mikäli haluat esitellä tutkimustasi tai siihen liittyviä erityiskysymyksiä, lähetä noin puolen sivun mittainen abstraktisi 14.9. mennessä Leila Koivuselle ().

Valmis ohjelma julkistetaan syyskuun lopussa. Jokaiselle esitykselle varataan 20 minuuttia sekä 10 minuuttia keskustelulle

Tietoa seminaarista saa mielellään välittää eteenpäin.

Professori Leila Koivunen, yleinen historia, Turun yliopisto

Johtaja, dosentti Susanna Pettersson, Ateneumin taidemuseo

Professori Taina Syrjämaa, yleinen historia, Turun yliopisto