Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu Teknologia ja valta –symposiumiin, Puola

ICOHTEC järjestää 46:nnen symposiuminsa Katowicessä 22-27 heinäkuuta 2019

Kokouksessa tarkastellaan teknologian ja vallan välisiä suhteita useista näkökulmista samalla kuin pohditaan teknologian ja vallan useita eri muotoja. Symposium keskittyy teknologian historiaan ja muutkin aihepiirit kuin teknologiaan liittyvät valtasuhteet tulevat kysymykseen. Ohjelmatoimikunta ottaa vastaan ehdotuksia kokonaisista istunnoista sekä yksittäisistä esitelmistä ja julisteista. Hakemusten ja kokouksen kieli on englanti.

Kaikkien ehdotusten määräpäivä on 15 tammikuuta 2019 ja ne lähetään online-lomakkeella. Yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät ICOHTECin linkistä: http://www.icohtec.org/w-annual-meeting/katowice-2019/call-for-papers/

Symposiumin yhteydessä järjestetään kesäkoulu ja opiskelijat voivat hakea matka-apurahoja sekä kesäkouluun että symposiumiin. Näistä ilmoitetaan myöhemmin.