Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu: Tutkittua tietoa metsäsuhteista

Metsäsuhdeklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021 https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva/avoimet-esityskutsut/.

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimus on ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta, jolla tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tässä työryhmässä tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen erilaisia metsäsuhteita sekä niiden historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista vaikutusta metsiin ja metsien käyttöön.

Metsäsuhdeklubi pyytää eri tieteenalojen edustajia tekemään esitelmäehdotuksia metsäsuhteeseen liittyvistä tutkimuksista. Esitelmät voivat pohjautua meneillään oleviin tutkimuksiin tai jo saatuihin tutkimustuloksiin, ja ne voivat olla luonteeltaan teoreettisia tai empiirisiä.  Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä sessioyhteyshenkilölle viimeistään 22.8.2021. Noudata tämän mallitiivistelmän ohjeita.