Artikkelipyyntö

Faravid –aikakauskirja: arkeologia

Aikakauskirja Faravid julkaisee keväällä 2017 arkeologiaan keskittyvän numeron. Julkaistavat artikkelit voivat käsitellä arkeologiaan liittyviä aihepiirejä erilaisista näkökulmista.

Numeroon tarkoitettujen käsikirjoitusten jättöaika päättyy 1.12.2016.

Faravid – Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja on Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuodesta 1977 alkaen ilmestynyt tieteellinen julkaisu, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu.

Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta http://www.pro.tsv.fi/pshy/ajankoh.htm