Työpaikkailmoitus

Hae Kasvatus &Aika –lehden toimituskuntaan!

Kasvatus & Aika hakee lisää jäseniä toimituskuntaansa.

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa lehdestä: https://journal.fi/kasvatusjaaika/index

Lehden toimituskuntaan tarvitaan lisää jäseniä. Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleita sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan. Toimituskuntaan valitaan pääasiassa tohtoroituneita kasvatuksen alan, kasvatushistorian tai historian alan asiantuntijoita, mutta myös tohtoroitumaton voi tulla valituksi, jos hänellä on kokemusta julkaisuprosesseista. Toimituksen työkaluna on journal.fi-järjestelmä. Toimituskunnan työ on talkootyötä.

HAKEMUKSET 21.12.2018 mennessä:

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Kasvatus & Aika-lehden jäseneksi. Kiinnostus ja osaaminen some-näkyvyyden kehittämiseen katsotaan lisäeduksi.

Hakemukset ja lisätiedot päätoimittajalta: maija.lanas(at)oulu.fi.

Maija Lanas, Kasvatus & Aika -lehti