Työpaikkailmoitus

Hankekoordinaattori K.H.Renlundin museoon

K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo etsii Meidän museo  -hankkeeseen kokoaikaista hankekoordinaattoria ajalle 16.5.2016–28.2.2018.

Meidän museo -hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita hakemalla uusia toimintamalleja, joilla lisätään kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä nostaa paikallismuseoiden profiilia ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa, erityisesti Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Tavoitteena on myös lisätä kulttuuriperintökasvatusta uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Hanketta rahoittavat Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry.

Hankekoordinaattorin tehtävänä on hankkeen tarkempi sisällönsuunnittelu, yhteydenpito ja verkostoituminen alueen toimijoihin (yhdistykset, koulut ja oppilaitokset), erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hankehallinnointi.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa museoaineissa, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä monipuolisia viestintävalmiuksia. Lisäksi edellytetään valmiutta matka- ja iltatyöhön, ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta sekä hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Aiempi kokemus hanketyöskentelystä sekä opetus- ja kasvatustyöstä katsotaan eduksi.

Hankekoordinaattorin palkka on 2500 €/kk. Palkkauksessa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Lisätietoja antavat maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä, 044-780 9758, tai museotoimenjohtaja Kristina Ahmas, 044 -780 9574, .  Hakemukset osoitetaan mielellään sähköisesti Kuntarekry.fi -sivunkautta.  Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Pitkänsillankatu 1–3  A, 67100 KOKKOLA. Kirjekuoreen merkintä  ”Hankekoordinaattori”. Hakemukseen tulee liittää CV. Hakemuksia ei palauteta.
Hakuaika päättyy 29.4.2016, klo 16:00.