Artikkelipyyntö

Historiakulttuurin erikoisnumero Faravid-aikakauskirjassa

Historiakulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla menneisyyttä koskevia mielikuvia ja tietoja tuotetaan ja käytetään. Historiakulttuuri muodostuu erilaisista menneisyyden kohtaamisen muodoista, tavoista ja tapahtumista sekä menneisyydelle annetuista merkityksistä.

Voidaan sanoa, että historiakulttuurin käsite ei ole tarkkarajainen, vaan se sulkee sisäänsä hyvin monenlaisia ilmiöitä. Historiakulttuuri tarkoittaa jotakin laajempaa kuin esimerkiksi historiantutkimus tai historiankirjoitus, mutta kattaa nekin. Historiakulttuuri viittaa myös johonkin yleisempään kuin monet muut kulttuuri-sanan johdannaiset, kuten vaikka ooppera tai taidenäyttelyt korkeakulttuurin muotoina. Historiaa tutkitaan, esitetään ja menneisyys elää ihmisten arkipäivässä niin monella ja alati muuttuvalla tavalla, että vain ”historiakulttuuri” tuntuu käsitteenä kattavan ne kaikki. Menneisyys on ollut läsnä patsaina jo vuosisatoja, mutta sen rinnalle on kehittynyt muun muassa vireä historiaa esittävä uusien medioiden ja pelaamisen kulttuuri.

Käsite lienee saksalaista perää, mutta se on kotiutunut suomen kieleen hyvin viime vuosikymmenten aikana. Mutta mitä historiakulttuuri lopulta on? Historiakulttuurin teemanumerossa haastamme kirjoittajia pohtimaan, mitä historiakulttuuri tarkoittaa käsitteenä ja miten se näkyy tänä päivänä. Kirjoittajat voivat kartoittaa esimerkiksi erilaisia historian käytön, esittämisen ja tutkimuksen tapoja tai hahmottaa ilmiöiden merkitystä vaikkapa historianfilosofisten kysymysten kannalta. Mikä on historiakulttuurin käsitteellinen historia? Millä tavalla historiakulttuuri eroaa sen läheisistä käsitteistä, kuten historiankirjoituksesta ja menneisyyden materiaalisuudesta? Mitä uusia historian esittämisen tapoja on syntynyt viime vuosikymmeninä? Muuttavatko nämä tavat perinteisiä kysymyksiä historiallisen tiedon, representoinnin ja kokemuksellisuuden osalta? Mitä merkitystä historiakulttuurilla ylipäätään on?

Teemanumeroon tarkoitetut valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään Faravidin toimitukselle viimeistään 1.6.2021 (vierailevana toimittajana professori Jouni-Matti Kuukkanen Oulun yliopistosta). Käsikirjoitukset voi jättää joko Open Journals Systems -alustan kautta (https://faravid.journal.fi/; yhteydenotot ongelmatilanteissa: ) tai sähköpostilla ( ja ).

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Muista kuin englanninkielisistä artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi. Lisäksi englanninkielisistä artikkeleista voidaan julkaista tiivistelmät suomeksi.

Erikoisnumeron on määrä ilmestyä joulukuussa 2021. Lisätietoa (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.