Työpaikkailmoitus

Historian museon hankepäällikkö

Hankepäällikkö, Historian museo Turkuun

Turun kaupunginvaltuusto teki 18.4.2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi juhlapäätöksen, jossa yhtenä osana päätettiin toteuttaa Turkuun historian museo. Kokonaisuudessaan Historian museo Turkuun -hanke jakaantuu ajallisesti kolmeen perättäiseen vaiheeseen, joista ensimmäinen on päättynyt kaupunginvaltuuston juhlapäätöksen myötä. Nyt käynnistyvä toinen vaihe keskittyy jatkovalmisteluun, ja viimeinen vaihe konkreettiseen toteutukseen.

Historian museo Turkuun -hankkeen jatkovalmisteluvaiheeseen haetaan hankepäällikköä. Hankepäällikkö vastaa hankekokonaisuuden eteenpäin viemisestä, museokonseptin jatkokehittämisestä ja osaprojektien vastuuhenkilöiden työskentelyn ohjaamisesta sekä hankkeelle myönnetyn määrärahan käytöstä. Hankepäällikkö toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä projektinhallintaosaaminen ja osoitettua työkokemusta vaativien projektien läpiviemisestä. Lisäksi edellytetään ymmärrys museotyöstä ja sen sisällöistä ja tavoitteista sekä verkosto-osaamista. Eduksi luetaan kyky kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä englannin ja ruotsin kielen taito.

Lisätietoa antaa
Toimialajohtaja Minna Sartes, <mailto:>, 050 527 8163
Museopalvelujohtaja Olli Immonen, <mailto:>, 040 350 2782

Paikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä.
Ilmoitus Kuntarekryssä, hakuun: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/tku00-44-70-17
Hakuaika päättyy 11.12.2017 klo 15.

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua!
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

historianmuseo.turku.fi<http://historianmuseo.turku.fi/>
www.turku.fi<http://www.turku.fi>